Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Akadeemia ootab ministri otsust

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) käis haridus- ja teadusministri jutul, et vaidlustada Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu seisukohta.
Hindamisnõukogu on andnud hinnangu TTAs õppe läbiviimise kvaliteedi, vajalike ressursside ning jätkusuutlikkuse kohta.
Eestis saab teoloogilist kõrgharidust peale avalik-õigusliku Tartu ülikooli omandada neljas rakenduslikus erakõrgkoolis: EEKBKL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris, EELK Usuteaduse Instituudis ning Tartu Teoloogia Akadeemias.
Esimesed kolm ütlesid Eesti Kirikule, et õppetöö toimub vastavalt koolitusloale ning kehtivale akrediteeringule, uut hindamist oodatakse 2011. aastal. TTA usuteaduse õppekava magistriõpe pole veel akrediteeritud, seepärast võttis hindamisnõukogu õppeasutuse juba sel sügisel sihikule.
Hindamisotsuse kujundamiseks vaagis näitajaid viieliikmeline ekspertidest komisjon prof Mati Heidmetsa juhtimisel. Akadeemias tunti huvi, milline on õppe läbiviimise kvaliteet ja kasutatavad ressursid ning kuidas on lood jätkusuutlikkusega. Ülesandeks võeti kujundada hinnang, kas teha ministrile ettepanek anda õppeasutusele kuni kolmeks aastaks õigus õppekavagrupis õpet läbi viia ning vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada või mitte. Eraldi hinnati usuteaduse õppekavagrupi rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet.
Esimese õppetasandi kohta sõnastatud ettepanekus lubatakse õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid diplomeid kuni 2011. a lõpuni. Olulise puudusena toodi esile ressurssidele mittevastava õppekava ülesehitust.
Magistriõppe osas oldi aga karmimad: ministrile tehti ettepanek «mitte anda TTA-le usuteaduse õppekavagrupis magistriõppes õigust õpet läbi viia ega väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid». Olulise põhjendusena väidetakse, et kõrgkoolis puudub magistriõppe läbiviimiseks vajalik teadustöö.     
TTA õppeprorektori Siimon Haameri sõnul aga ei saa teadustöö tulemusi nõuda suundadelt, mille käivitamisest on möödunud vaid mõni aasta, need alles hakkavad tulema. Siiski ei hinda ta TTA tulevikku tumedaks, sest vajadusel suudab kooli juhtkond paindlikult ümber vaadata õppekavagrupid. Kuigi ministri otsust veel pole, on TTA juhtkond hindamisnõukogu otsusega leppinud.
«Me ei läbinud küll üleminekuhindamist, kuid samas jääb meil õigus koolitusloa alusel õpet läbi viia ja magistrandid ei pea õpinguid pooleli jätma. 2010. aasta alguses esitame uue koolitusloa taotluse, mille alusel 2011. aasta kevadel taas üleminekuhindamisele minna. Teame, mida meilt oodatakse, ja saame teha tegevusplaani, et tagada üleminekuhindamise positiivne tulemus pooleteise aasta pärast,» lausus Haamer.

Liina Raudvassar