Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Aktuaalne

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

3.–5. oktoobrini viibivad Cardiffis Porvoo kirikupeade kohtumisel EELK esindajatena peapiiskop Andres Põder ja õpetaja Tauno Teder. Küsime, missugused kirikud Porvoo osadusgruppi kuuluvad ja mis on põhiteemad, mis kõneks tulevad?
Tauno Teder, Porvoo kontaktgrupi liige:
On kujunenud tavaks, et üle kahe aasta kohtuvad Porvoo kirikuosaduse kirikupead, et arutada aktuaalseid küsimusi osaduskonnas ning informeerida üksteist vastastikku oma kirikutes toimuvatest arengutest.
Käesoleval aastal toimub kirikupeade kohtumine Walesis Cardiffis (Suurbritannia) 3.–5. oktoobrini ning kutsujaks on Walesi anglikaani kiriku peapiiskop Barry Morgan. Viimane on ühtlasi kohalik ehk Cardiffi (Llandaffi) piiskop.
Kirikupeade kohtumisele järgneb iga-aastane Porvoo kirikuosaduse kontaktgrupi koosolek. Lisaks jagatud infole ja mõttevahetusele Porvoo osaduse kirikutes parajasti toimuvast analüüsivad kirikupead kahe tänavu toimunud konsultatsiooni tulemusi. Nendeks on Tallinnas veebruaris aset leidnud Porvoo konsultatsioon konflikti lahendamise teemal ja märtsis Göteborgis toimunud religioonidevahelise dialoogi arutelu.
Tallinna konsultatsiooni tulemist võib märksõnana esile tuua kannatliku, sammsammulise ja üksteist ärakuulava dialoogi vajaduse. Üksteise tundmaõppimine autentsel kujul on vajalik, hoolimata juba aastaid kestnud kirikuosadusest. Nagu teisteski kristlikes kirikutes, on ka Porvoo kirikutes esil debatid homoseksuaalsuse aktsepteerimise ning muude kaasaja lääne ühiskonnast tõusvate väljakutsete üle.
Göteborgi konsultatsioon rõhutas samal rajal käies, et eri religioonide vaheline kohtumine eeldab oma identiteedi selgust ja tundmist. Samas seisavad erinevate uskude esindajad tänapäeva Euroopas üsna sarnaste väljakutsete ees, mis tingib dialoogi ja vajadusel või võimalusel ka koostöö.
Porvoo kirikuosaduse sisuks on üksteise sakramentide, vaimulike ja liikmete tunnustamine ning vastuvõtmine eri kirikute säilides. Osaduskonda kuuluvad Euroopa anglikaani (Inglise, Iiri, Šoti, Walesi, Hispaania ja Portugali) kirikud ja Põhja-Euroopa luterlikud (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Islandi ja Taani) kirikud. Vaatlejateks on kolm luterlikku (Läti, Välis-Läti ja Suurbritannia) kirikut.