Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Alustatakse uue lauluraamatu koostamist

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

EELK kirikukogu arutas 29. novembri istungil uue lauluraamatu koostamist. Praegu kasutusel olev lauluraamat on valminud 25 aastat tagasi.

Selle aja jooksul on nii kirik kui Eesti ühiskond palju arenenud. EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon analüüsis oma viimastel koosolekutel põhjalikult lauluraamatuga seonduvat.
Valida oli kahe variandi vahel: kas anda välja uute lauludega lisavihik või asuda täiesti uue lauluraamatu koostamisele. Komisjon leidis, et siiski tasub mõelda uue lauluraamatu peale ja koostas lauluraamatu lähteülesande, mille üle arutles piiskoplik nõukogu, kelle heakskiidu järel esitas konsistoorium selle kirikukogule.
Uue lauluraamatu puhul on olulisel kohal laulusõnade kaasajastamine nii uusi tekste luues kui ka olemasolevaid kohandades, sest keel areneb ja muutub ning kirik peab nende muutustega kaasas käima.
Uusi laule tuuakse lauluraamatusse Eesti kultuuriruumist ja ka naaberkirikute lauluvarast. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et laulud oleks seotud kirikuaasta pühadega ning et oleks piisavalt talitustel kasutatavaid laule. Peale laulude kuuluvad lauluraamatusse palved, jumalateenistuste ja palvuste kord ning psalmid.
Lauluraamatu koostamine on pikk protsess. Kirikukogu heakskiidu järel moodustab konsistoorium lauluraamatukomisjoni, kes alustab uue lauluraamatu kokkupanemist. Aastatel 2017–2019 koostatakse lauluraamatu kontseptsioon, mille peab heaks kiitma kirikukogu. 2020–2023 toimub käsikirja koostamine ja laulude valik ning 2024–2025 lauluraamatu trükkimine ja kasutuselevõtt.
EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni esimees assessor Marko Tiitus ütles Eesti Kirikule, et «pühakirja kõrval on lauluraamat tähtsuselt teine raamat kirikus. Kui kirikukogu otsustab koostada uue lauluraamatu, on tegu olulise ja pika protsessiga. Tuleb arvestada nii erineva taustaga inimestega ja vagaduslaadiga kirikus, et see oleks kõigi lauluraamat ning annaks edasi kiriku õpetust ja vaimsust».
Eesti Kirik käsitleb lauluraamatuga seonduvat edaspidi põhjalikumalt.
Kaido Soom