Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Baltimaade luterlikud piiskopid said kokku

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Baltimaade luterlike kirikute piiskopid Siguldas. Vasakult: Pāvils Brūvers (Läti), Hans Jönsson (Läti), õpetaja Andrus Mõttus, Mindaugas Sabutis (Leedu), Jānis Vanags (Läti), Urmas Viilma, Tiit Salumäe, õpetaja Andris Krauliņš (Läti), Joel Luhamets. Pildilt puudub piiskop Einārs Alpe.
Internet

EELK juhtivad vaimulikud viibisid 27.–29. augustini Lätis. Kohtuti oma Läti ja Leedu ametivendadega ning osaleti Jānis Vanagsi Läti peapiiskopiks pühitsemise 25. aastapäeva tähistamisel.

27. ja 28. augustil toimus Siguldas Eesti, Läti ja Leedu piiskoppide nõupidamine. EELKd esindasid sellel piiskopid Urmas Viil­ma, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe ning kantsler Andrus Mõttus.
Läti luteri kiriku kodulehe kinnitusel oli nõupidamisel kavas arutada aktuaalseid kirikuelu küsimusi, regionaalset koostööd Luterliku Maailmaliidu raames ning kirikute strateegilisi dokumente.
Esiletõstmist pälvisid taas homoseksuaalsusega seotud küsimused. Baltimaade luterlike kirikute pead on nimelt juba 2009. aastal tehtud ühisavalduses rõhutanud, et homoseksuaalse sättumuse praktiseerimine on ühtesobimatu Kristuse järgimisega.
Tollal hoiatati ka, et samasooliste paaride laulatamine mõnes Euroopa kirikus ohustab luterlastevahelist osadust ja oikumeenilist koostööd.
Nüüd arutati, kuidas nende seisukohtade valgel korraldada praktilist kogudusetööd ning suhteid eriarvamusel olevate kirikutega.
Ühtlasi otsustati Balti piiskoppide kohtumisi hakata korraldama igal aastal. Järgmisel aastal on võõrustajaks Leedu luterliku kiriku peapiiskop Mindaugas Sabutis.
Piiskop Joel Luhamets selgitas Eesti Kirikule, et koostööd Balti luterlike kirikute vahel soodustab nii ajaloolise tausta ja majanduslike probleemide kui arusaamade ja tõekspidamiste sarnasus.
Seetõttu on väga kasulik vastastikune kogemuste vahetamine. Hea on seegi, et majanduslike võimaluste poolest ollakse võrdsed partnerid.
Praegusel ajal, kui inimesed ei taha ennast pühakirja järgi muuta, vaid soovivad pühakirja inimeste järgi muuta, on Luhametsa hinnangul aga üldse oluline, et kristlased oleksid üksteisele toeks.
Piiskoppide nõupidamine täitis selles osas tema ootusi. „Need kaks päeva olid väga viljakad ja meid omavahel liitvad. Ja väga palju mõistmist sünnitavad,“ kinnitas piiskop Luhamets.
Siguldast sõitsid EELK juhid edasi Riiga, kus võtsid 29. augustil osa Jānis Vanagsi Läti luterliku kiriku peapiiskopiks pühitsemise 25. aastapäeva tähistamisest.
Rain Soosaar