Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu uuendab oma meediatööd

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogus meedia projektijuht Erik Salumäe. Doris Raudsepp

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) otsis sügisel inimest meedia projektijuhi ametikohale ning 19. oktoobril kinnitas nõukogu töökoosolek sellesse ametisse Erik Salumäe (47).

Eesti Kirikule antud intervjuus rõhutab Erik Salumäe vajadust organisatsiooni ettevõtmisi kirikuvälisele meediale atraktiivsemaks teha, et need kajastamist leiaksid.

Millised on olnud sinu varasemad tööalased kokkupuuted EKNiga?
Tööalased kokkupuuted EKNiga said erinevates rollides alguse juba üsna kohe pärast EKNi asutamist. Tollal luterlikku kirikusse kuuludes olin alates 1990. aasta suvest EELK juriidilise komisjoni sekretär, seejärel konsistooriumi jurist, kantselei ülem ja kantsler.
Kantslerina oli minu jaoks suur võimalus ja vastutus osaleda ka paavst Johannes Paulus II Eesti-visiidi ajal 1993. aastal EKNi korraldatud oikumeenilise palvuse ettevalmistamises ja läbiviimises.
Hilisem töö riigiametites aastatel 1995–2017, eeskätt riigikogu ühe koosseisu liikmena, kahe justiitsministri nõunikuna ning eelmise valitsuse juures siseministri nõunikuna, on mind erinevate teemade raames korduvalt viinud kokku EKNi tegemistega. EKNi tegevuses on läbi aegade olnud tarvis mõnes küsimuses ka õigusalast nõuannet ning olen püüdnud sedagi vastavalt võimalustele anda.

Mida ütled enda tutvustamiseks?
Sündisin ja kasvasin luterliku vaimuliku ja organisti-koorijuhi – Ivar-Jaak ja Anne-Mai Salumäe – perekonnas. Eesti iseseisvuse taastamise aegadel osalesin muinsuskaitseliikumises ning olin 1990–1992 Eesti Kongressi liige.
1994. aastal lõpetasin Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning, nagu eespool nimetatud, olin erinevates ametites EELK konsistooriumis ning seejärel enam kui 20 aasta jooksul riigiteenistuses.
Teadmised ja kogemused meediavaldkonnast on kogunenud ametiülesannete täitmise raames nii kiriku- kui riigitööl, samuti kunagi EELK juures tegutsenud meediaorganisatsiooni Eesti Luterlik Tund juhatusse kuuludes, uudiste- ja arvamusportaali Uus Eesti käivitades ja käigus hoides ning õigusteaduse doktoriõppes meediaga seotud eriseminari läbides.
Olen abielus ning kahe poja isa. Alates 2002. aastast kuulun roomakatoliku kirikusse.

Milles näed enda peamist ülesannet selles ametis? Organisatsiooni sees? Organisatsiooni esindades?
EKNi meediatöö see osa, mis puudutab koostööd rahvusringhäälinguga – Eesti Televisiooni ja Eesti Raadioga – on kenasti toimimas ning on alust loota, et see jätkub samadel alustel.
Oluline väljakutse on aga kõik see, mis puudutab Kirikute Nõukogu tegevuse ja seisukohtade kajastamist kirikuvälises meedias. Loomulikult teevad eraõiguslikud meediaorganisatsioonid oma teemavalikuid ise ning EKNi puudutavaid uudiseid sealt vahetevahel isegi lugeda-kuulda-näha saab, kuid ju me ei ole siiski alati suutnud oma ettevõtmisi meediale sedavõrd atraktiivseks teha, et need kajastamist leiaksid.
Organisatsiooni sees oleks põhjust arutada liikmeskirikute meediainimestega, millised oleksid need nende kirikute suursündmused, millele püüaksime ka EKNi kaudu anda omapoolse meediavõimenduse. Üks eeldus selle edukaks toimimiseks oleks kindlasti liikmeskirikute meediainimeste ja EKNi keskuse vahelise infovahetusvõrgustiku olemasolu.

Kas EKNi koduleht on sulle toeks?
EKNi kodulehe puhul ei ole kindlasti vajadust kujundada sellest internetimeedia väljaannet. Küll aga peaks lehekülg sisaldama kõikvõimalikku informatsiooni selle kohta, millega EKN tegeleb, millised on liikmeskirikute poolt ühiselt vastu võetud seisukohad eri küsimustes, milline on EKNi koostöö riigiga ning mitmesuguste institutsioonide ja ühendustega. Põhjaliku ja operatiivse info olemasolu kodulehel on organisatsiooni enesestmõistetav väljendusviis, mille abil saab nii meediaväljaannetele kui ühiskonnale laiemalt tutvustada EKNi tegevust. Kindlasti on võimalik praegust kodulehte täiendada ja arendada ning oleme esimesed sellesisulised arutelud EKNis juba pidanud.
Sirje Semm