Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ilmub uus kiriklik-teoloogiline veebiajakiri

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK 90. sünnipäevaks on ilmunud uus kiriklik-teoloogiline veebiajakiri Meie Kirik, mida saab lugeda Interneti-aadressilt www.meiekirik.ee. Konservatiivseid ja klassikalise sisuga teoloogilisi tekste sisaldava ajakirja väljaandjaks on Augsburgi Usutunnistuse Selts.

Võrguleht peab oluliseks luterliku kiriku usutunnistusliku aluse teadvustamist ja väärtustamist. Sooviks on vahendada uudis- ja arvamuslugusid ning teoloogilisi artikleid, mis aitaksid orienteeruda kaasaja kireval usu- ja kirikumaastikul, mõista selgemini Kristuse kiriku missiooni selles maailmas ja süvendada kristlikku usku.

Esimeses Meie Kiriku numbris on lisaks uudis- ja arvamuslugudele avaldatud ka teoloogilised ettekanded EELK-EAÕK viimaselt kõnelustevoorult.

Võrguajakirja Meie Kirik annab välja MTÜ Augsburgi Usutunnistuse Selts – ajalikku kasumit mittetaotlev vabatahtlik organisatsioon, mille sihiks on Kristuse kiriku toetamine konservatiivse kristliku teoloogia tutvustamise ja levitamisega. Pearõhk on luterlikul teoloogial, nagu seda tunneme luterlikest usutunnistuskirjadest.

Iga nädal püütakse lugejateni tuua uusi arvamuslugusid ja huvipakkuvamaid teemasid maailmast. Võrgulehe teoloogiliste artiklite rubriik vahetub neli korda aastas, kusjuures vanemaid artikleid saab lugeda arhiivileheküljelt.

Väljaande toimetaja Veiko Vihuri sõnul tekkis mõte taolise lehe, kus avaldada konservatiivse ja klassikalise sisuga teoloogilisi tekste, loomiseks juba enam kui aasta tagasi. Võrguajakirjas hakkavad ilmuma teoloogilised ja tõlkeartiklid oma ala tundvatelt inimestelt. Eesmärgiks on tutvustada ja edendada teoloogilist haridust.

Vihuri kinnitusel on oodatud kõik kaastööd ja uudised. Kommenteerimisvõimalust tema sõnul võrguväljaandesse esialgu ei tule: «Kel soov kommenteerida, saavad seda teha teiste kanalite kaudu. Meie esialgu kommenteerimist ega foorumi lisamist ei toeta.»

Lisaks Veiko Vihurile kuuluvad Meie Kiriku toimetusse Enn Auksmann, Toomas Nigola ja Illimar Toomet.

Merje Mänd