Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ilmumas on EELK UI toimetis XXI (2011)

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK Usuteaduse Instituut (UI) on alates 1985. aastast andnud välja toimetisi, kus avaldatakse peamiselt instituudi, kuid ka teiste autorite algupäraseid uurimusi ning tõlketöid.
Selle toimetisega tahame märkida ja tähistada kahte kultuurisündmust: Tallinn ja Turu on Euroopa kultuuripealinnad ning usuteaduse instituudil täitub 65. tööaasta. Sõpruslinnade teemast tingituna on käesolevasse toimetisse kavandatud rohkem välisautorite töid.
Toimetis on pühendatud instituudi kirikuajaloo professorile Hillar Hans Põllule (1911–1980).
Artiklites saame lugeda näiteks Püha Olavi austamisest ja sellega seotud kultuurist Tallinnas ja Turus, Christian Agricola tegevusest Eestis 1583–1586, Tallinna kesklinna koguduste saksakeelsete liikmete ümberasumisest, EELK UI rollist Eesti ja Soome kirikute vahelises suhtlemises pärast II maailmasõda, postmodernsuse ja teoloogia suhetest, marioloogiast luterlikus perspektiivis, psalmide eksegeesist, Taaveti ja Batseba abielust, apostel Pauluse eklesioloogiast, Jeesuse uurimise küsimuseasetustest.
Kultuurisildade teemaga seonduvalt on mõned artiklid soome- ja saksakeelsed, neil on eestikeelsed kokkuvõtted. Lisas on esitatud UIs aastatel 1946–2010 kaitstud magistritööd. Instituudi varasemaid toimetisi saab näha kodulehel http://ui.eelk.ee – kirjastamine.
Selle trükise väljaandmisega seotud kulude katmisel on väga teretulnud iga toetus, mida saavad teha üksikisikud, kogudused, ühingud, seltsid.
Annetused palume kanda EELK UI arveldusarvele 221026943904 Swedbankis. Saaja: EELK Usuteaduse Instituut SA. Selgitus: Tabula amicorum.
Kõikide kuni 15. aprillini tehtavate vähemalt 20 euro suuruste annetuste tegijate nimed trükitakse raamatu sisekaanele instituudi sõprade nimekirjana ning postiaadressi lisajad saavad kingiks raamatu.
Toimetise, mis kannab alapealkirja «Kultuurisillad Läänemere-äärses kultuuriruumis. EELK Usuteaduse Instituut 65», esitlus toimub usuteaduse instituudis 19. mail kell 12.30.
Randar Tasmuth