Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

In memoriam Kaja Tassa

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Kaja TassaKaja Tassa
24.04.1966 – 19.07.2014

«Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.» (2Tm 4:7.8)
Selle sõnaga on hea meenutada kallist sõpra ja ustavat jumalariigi kaastöölist Kaja Tassat, kellele avanesid isakodu väravad läinud kuu kuumal ja kirkal 19. päeval. Nii nagu iga ristiinimese elus, oli Kajal oma rist ja võitlemised. Ometi olid need võitlemised eriti rasked Tema kiiresti kulgenud raske haiguse viimastel päevadel. Seal, kus nii mõnigi võib hakata  kahtlema Jumala armus ja juhtimises, jäi ta ustavaks oma viimase maise hetkeni. Piibel väiksel haiglalauakesel ja palvesõnad huulil – ta säilitas usu. Sellesama usu, milles on Kristus, õiguse pärg ja igavene elu.
Kaja elu võiks tõepoolest näha elujooksuna – ta elas intensiivselt ja tempokalt, samas oli tal aega ja armastust paljude jaoks. Sellest tunnistas kirikutäis rahvast, kes teda Nõmme Rahusse viimsele teekonnale olid tulnud saatma.
Olles hariduselt jurist, töötas ta mitmel õigusharidust nõudval ametikohal. Tema viimaseks tööpaigaks jäi Tallinna linnavalitsus. Oma teoloogilised teadmised sai ta usuteaduse instituudi üldteoloogia kursustelt, mis kindlasti tulid kasuks teenimisel kirikus.
Nõmme Rahu koguduses töötas Kaja Tassa peaaegu kümme aastat juhatuse esimehena, veelgi pikemalt pühapäevakooli õpetajana. Kaja arusaam kirikust ei piirdunud kogudusega, millest annab tunnistust kaasateenimine Tallinna praostkonna sinodisaadikuna ning juhatuseesimeeste konverentsi toimkonnas. See, et meie koguduste juhatused teevad head koostööd, väljendub iga-aastastes suurkogunemistes, selles Kajal on olnud otsustav osa.  Kaja andis oma panuse ka UI pastoraalseminari juhatuse praktilisse tegevusse.
Siiski ei meenuta me Kajat ainult kiriku ustava töötegijana, vaid ka hea teekaaslase ja armsa sõbrana. Hoida sõpru ning nendega koos olla nii tööl kui teel, see oli Kajale väga tähtis. Oma erilise armastuse pühendas ta tütar Kellyle, vanematele, õele-vennale ning oma suurele sugulaste ringile. Seda kõike saatis südamlik palve ja lootus, et temagi tunnistus võiks sillutada nii mõnelegi  teed  kiriku ja jumalariigi aarete juurde. Et õigusepärja Kristuses saaksid võimalikult paljud.
Usaldasime Kaja Jumala hoolde Nõmme Rahu kirikus 25. juulil ning tema põrm leidis puhkepaiga Karjaküla kalmistul.
Südamlikus tänus ning kindlas lootuses kohtumisele igavesel hommikul.
Nõmme Rahu koguduse ja usuteaduse instituudi nimel
Ove Sander