Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inglitest

/ Autor: / Rubriik: Kolumn / Number:  /


Peaingel Miikael, 1753. a, Rooma. Merille Hommik.

Homme on peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha – mihklipäev. 

Aeg-ajalt kuulen või loen, kuidas inimesed soovivad teistele või mulle: „Ingleid!“ Loodan, et nad soovivad ikka häid ingleid. On inimesi, kes mängivad inglitega mõttemänge – arvavad, et saavad neid saata kellegi juurde, kutsuda appi. Osad lubavad ingleid saata kuulekatele, kes mingeid kummalisi kirju edasi saadavad. Milliseid ingleid – kes seda teab. Mängud inglitega võivad olla mängud tulega.

Ingleid on häid ja halbu. Halvim neist on kunagine valguse ingel Lucifer, kes läinud kord nii ülbeks, et Jumal ta oma kaaskonnast kõrvaldas, ja valguseinglist sai saatan – pimeduse vürst. Martin Luther on teda nimetanud Jumala ketikoeraks ja öelnud, et Jumal määrab tema keti pikkuse. 

Issanda ingel võib hävitada linna, tuhandeid Jumala rahva vastaseid ja võidelda kurjuse hävitavate jõududega. Eri rahvastel on oma kaitseinglid, kes võivad asuda võitlusse Jumala inglitega. Sellest kirjutab Piibel. 

Paulus kirjutab Rooma kirja 8. peatükis: „Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ Seega võivad mõned inglid isegi seda teha – püüda meid lahutada Jumala armastusest.

Jumala inglid on saadikud, Jumala teenrid. Esmalt loomulikult Jumala saadikud, teenrid, kes ümbritsevad Jumala trooni, jagavad Jumalaga rõõmu kadunute Jumala juurde jõudmisest, meelt parandanutest. Taevas kummardavad, kiidavad nad Jumalat ning maa peal toimivad Jumala saadikutena, tuues tema sõnumeid inimestele, aitavad inimesi, teenivad Jeesust pärast Jeesuse kõrbekiusatusi ja hoolivad tema järgijatest. 

Juudalased on uskunud, et inglitel on oma hierarhia ja nimed. Piibel kõneleb vaid kahest nimelisest Jumala inglist: Gabrie-

list ja Miikaelist. Issanda inglid on ka Jumala kohtuotsuse täideviijad. Jeesus ütleb viimsepäevakohtust rääkima hakates: „Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga …“

Uus Testament kõneleb inglitest palju. Ingel Gabriel ilmub Maarjale ja Joosepile kuulutama Jeesuse sünnist. Mäletate, mida kirjutab Luukas: „Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!““

Ingel kuulutab karjastele Petlemma väljal Jeesuse sünnist. Inglid teenivad kõrbes saatana kiusatustele vastu seisnud Jeesust, kuulutavad hauale tulnud naistele Jeesuse ülestõusmisest. Johannese ilmutusraamatu järgi on inglitel eriline roll selle maailma lõpuaegadel.

Kas inglid võiksid meiegi elus mingit rolli mängida? Kindlasti. On usk, et iga inimene saab Jumalalt oma ristimisel kaitseingli. Kindel on aga see, et Jeesus hoiatab meid, et kui me suhtume halvasti lastesse, väetitesse, tuleb meil teha tegemist nende inglitega. Jeesus ütleb: „Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!“ 

Matteuse evangeeliumis öeldakse, et Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad ning selle ajastu lõpul tulevad inglid ja eraldavad kurjad õigete seast. Viimsel kohtupäeval, kui peame seisma Jumala trooni ees, on tema ümber kõik tema inglid. On kindel, et meil pole pääsu inglitest, aga mängida pole nendega mõtet – isegi mitte mõttemänge. 

Me ei pea inglitega suhtlema, sest Jeesus on meid õpetanud suhtlema Jumalaga. Miks peaks inimene, kes saaks suhelda kuningaga, unustama kuninga kutse ja jääma juttu rääkima kuninga teenriga, teadmata, kas see teener on ikka veel tööl kuninga õukonnas või kuningale vastuhakkamise pärast vallandatud ja teenib teist isandat.

Marie Under palus kord Jumalat: „Saada üks ingel, kes mind Su koju viib!“ Ta ei palu inglit, et see tuleks, vaid Jumalat, et Jumal saadaks ingli, kes viiks ta Jumala juurde koju.

See, et me saame suhelda Jumalaga, on ime. Me võime teda nimetada ja pidada oma taevaseks Isaks ja seegi on hämmastav ime. Seepärast soovin Sulle, hea lugeja, ilusat suhtlemist ja palveid, mis ei lõpe! Soovin meile kõigile, et hea Jumala häid ingleid, ka kaitseingleid, oleks meie kõikide ümber ja kohal; et me ei peletaks neid endast eemale, kuid olulisim, et Jumal meid ei jätaks – iial ei jätaks ja kui meie aeg siin otsa saab, et ta saadaks ühe ingli, kes meid ta koju viiks. 

Täna palume ingleid, kes siitilmast lahkunuid Isakoju viivad, parvlaeva Estonia katastroofis ja Ukraina pinnal toimuvas sõjas hukkunuile saatjaiks.  

 

 

 

 

Jaan Tammsalu,

kolumnist