Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inspireeriv teos orientaalsest kristlusest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Vaba Akadeemia ja Tallinna Ülikooli kirjastus esitlesid jõulueelses saginas Tartus teoloog dr Alar Laatsi (fotol) raamatut „Idakristlusest idas: jakobiidid, nestoriaanid ja teised“.

Teose tutvustusel pidasid enne raamatu autori sõnavõttu ettekanded Tartu Ülikooli usuteaduskonna professor dr Urmas Nõmmik (süüriakeelse luule tõlkimisest) ja EELK Usuteaduse Instituudi professor dr Jaan Lahe (2. sajandi Egiptuse kristlusest), kes mõlemad nimetasid Alar Laatsi oma õpetajaks, idakirikute üheks parimaks asjatundjaks Eestis ja rõõmustasid raamatu üle. Tunnustussõnu jagas ka kohal viibinud dr Kalle Kasemaa, kelle sõnade kohaselt on raamat teadusliku käsitlusega, ent siiski kergesti loetav. „Harvaesinev kooslus!“ kõlas hinnang dr Kasemaalt.

Esitlusel selgus, et tegemist on teosega, mis tutvustab orientaalset kristlust ehk arhailisi mitteeuroopalikke ristiusu suundi, mis eraldusid peavoolu kristlusest 5.–7. sajandini. Siia kuuluvad nestoriaanlikud (nt Iraagis, Indias) miafüsiitlikud (nimetatakse ka monofüsiitlikud, asuvad Egiptuses Kopti, Etioopias, Eritreas ja Armeenias jne) ja idakatoliku ehk uniaatkirikud. Luterlastele võib huvi äratada ka Mar Thoma kirik Indias, mis on idariitusega, ent sisult protestantlik. Autor pakub sellise kiriku puhul mõistet idaprotestantlus.

Dr Laatsi hinnangul aitab orientaalse kristlusega tutvumine „valgustada ristiusku niisuguste nurkade alt, mis mujalt vaadates halvasti nähtavad ja lausa nähtamatud“ (lk 16). Pidades silmas eelkõige seda, et orientaalne kristlus on sündinud, kasvanud ja arenenud täiesti väljaspool Euroopat ning suurem osa sellest kristlusest pole kunagi olnud riigiusund või valitsevate klassidega seotud. Erandiks on vaid Armeenia kristlus. Teine erijoon on asjaolu, et enamik neist kirikuist on eksisteerinud islami maailmas.

Alar Laats (PhD) on teoloog ja usundiloolane. Ta on töötanud süstemaatilise teoloogia õppejõuna Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, EELK Usuteaduse Instituudi rektorina ja Tallinna Ülikooli usundiloo professorina. 1995. aastal kaitses ta Cambridge’i ülikooli süstemaatilise teoloogia valdkonnas filosoofiadoktori dissertatsiooni. Tema tähtsaim teadusvaldkond on süstemaatiline teoloogia, peamisteks uurimissuundadeks on suhted ida- ja läänekristluse vahel. Ta on kirjutanud arvukalt teoloogiaalaseid uurimistöid ning mõtteloolisi tekste. Praegu töötab Tartus Academia Artium Liberaliumis. Tema loenguid on võimalik järelvaadata Vaba Akadeemia YouTube’i kanalil.

Kätlin Liimets