Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jätkata tööd arengukavaga

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Ajalehe Eesti Kirik toimetuse kolleegium pidas Tartus korrapärast koosolekut.

Nõupidamislaua ümber kogunesid kolleegiumi esimees Mihkel Kukk, liikmetest Jüri Ehasalu, Peeter Paenurm, Urmas Petti, Marko Tiitus, Sulev Uus ning Sirje Semm.

Ülevaate lehe tellimiskampaaniast esitas kolleegiumile levijuht Sirje Kasemaa, kes kinnitas tellijate arvu stabiilsust: soodustellimuste perioodil tellijate arv küll kasvab, ent langeb hiljem endisele tasemele. Et Eesti Kirik on eelkõige koguduseliikme leht ja peaks olema nähtaval kohal igas koguduses, soovitas kolleegium analüüsida kolme aasta tulemust ning kõrvutada arve koguduste liikmete arvuga.

Enamat vajadust nähti jagada kristlikku sõnumit väljapoole kirikut, võita tellijaid juurde asutustes. Õpetaja Marko Tiitus käis välja mõtte, et lehe tellimine kohalikku raamatukokku võiks olla koguduse misjoniprojektiks. Eesti Kiriku lugejate ootuste hindamiseks ja tellijate hulga suurendamiseks on saadud konsultatsiooni firmalt Noman OÜ, kellega on sõlmitud vastav leping. Firma viib läbi praostkondades fookusuuringut. Viljandi praostkonna sinodil kogutud vastustest selgus, et kirikulehes nähtaks heal meelel horoskoopi, ristsõnu, vaimulikke nalju, külvikuupäevi jmt. Üheks sooviks on, et leht oleks mahukam.

Ühe olulise punktina oli kõneks kirikulehe arengukava. Siin tõstatus üles küsimus, kes on lehe sihtgrupp ja kuidas leht kiriku arengukava raamistikku sobitub. Kolleegium otsustas, et arengukava koostamiseks kogunetakse 21. mail Põltsamaale.

Kolleegium võttis seisukoha 21. veebruaril ilmunud Paavo Matsini kolumnile «Moodsad ajad!», mille kohta on kolleegiumile laekunud neljalt vaimulikult kolumni hukkamõistvad pöördumised.

Seisukohavõtuks tellis toimetus nimetatud kirjatööle sõltumatu hinnangu ajakirjanduse õppetooli lektorilt Mart Raudsaarelt. Kolleegiumi liikmed tunnistasid, et kolumn ei ole just parim ja väga selgelt seisukohti väljendav, kuid seda avaldades pole valesti toimitud ega riivatud kristlikke põhimõtteid.

Rita Puidet