Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala abiga ja ustavalt

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Signe ja Indrek Salumets olid valmis teenima koguduses, kuhu neid saadetakse. Praost Mart Jaanson saatis nad Harglasse, mille diakoniteks nad äsja ordineeriti. Ees Signe ja Indrek Salumets. Taga (vasakult) praost Mart Jaanson, piiskop Joel Luhamets ja Hargla koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu. Kätlin Liimets.

23. mail toimus Valga praost­konnas Hargla kirikus Signe (41) ja Indrek (37) Salumetsa diakoniks ordineerimine. 

Ordineeris piiskop Joel Luhamets, assisteerisid praost Mart Jaanson ja Hargla koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu

Laupäevane päikeseküllane kevadilm tõi karantiinijärgsesse aega rõõmu. Ehk oli see märgiks, et ka aastakümnetepikkuses Hargla koguduse teenimises hooldatava kogudusena tuleb murrang ja oodata võib uut hingamist.

Sihilejõudmise tunne

Päris kindlasti tekkis see lootus vaadates Tartu Ülikooli-Jaani kogudusest pärit abikaasasid, kel silmad säramas ja kes alates septembrist on oma praktikat 52 liikmesannetajaga Hargla koguduses praost Jaansoni juhendamisel sooritanud. 

Märk diakoniks ordineeritute tõsisest pühendumisest on ka soov kohapeale elama asuda. Et kogudusel eluaset pakkuda pole, siis on hetkel lahenduseks Valga koguduse pastoraadis asuv korter, mis on palju lähem kui Tartu ja kuhu koliti koos kahe pisitütrega vahetult enne karantiini. „On suur tänutunne Jumalale, et ta on lubanud meil siia tulla ja teenima asuda,“ ütles Signe Salumets pärast ordinatsiooni ja Indrek lisas: „Ehk on vara veel selliselt öelda, aga väikestviisi on sihilejõudmise, eesmärgini jõudmise tunne.“

Teie tugevus on Issand

Laste kilgete ja harmooniumihelide (organistiks Anne Juzar) saatel sisenes üheksa vaimulikuga protsessioon talvekülma õhkavasse kirikusse. Lisaks eelnimetatud hingekarjastele teenisid kaasa õpetajad Margus Suvi, Timo Švedko, Enno Tanilas, Triin Käpp, Andris Reiters Lätist Valkast ja diakon Marek Alveus. Õpetaja Tiit Kuusemaa tegi sündmusest otseülekande, mis on Hargla koguduse Facebooki-leheküljel järelvaadatav.

Piiskop Luhamets esitles Signe ja Indrek Salumetsa kui eeskujuliku eluviisiga, vajaliku väljaõppega ning Jumalalt kutse saanud inimesi ja ütles ordinatsioonikõnes: „Teie tugevus selles töös on Issand ise. Hoidke teda oma pilgu ees!“ Pärast ordineeritavate lubadust Jumala abiga, ustavalt ja kõigest jõust tõotusi pidada, pühitsuspalvet ja käte pealepanemist usaldas piiskop edasise jumalateenistuse pidamise värskete diakonite hoolde, kes tegid seda koos ametivendade ja -õega oskuslikult ning väärikalt.

Diakon Signe Salumets kutsus luulevormis peetud pihikõnes kuulajaid mõtlema end kadunud poja rolli ja diakon Indrek Salumets pidas kindla, kandva sõnaga jutluse, mille fookuses sõnum inimese armastavast suhtest Kõigevägevamasse: „Paulus ütleb, et millelgi pole väärtust, kui pole armastust. Ja see on tõsi. Armastus on see kandev jõud, millega Jumal meid kõiki enda külge seob. Ta armastab meid nii palju, et lasi oma ainusündinud pojal meie pattude lunastamiseks ristil ohvrisurma surra. /- -/ Jumal armastab meid kõiki, armastab piiritult, kirglikult ja tuliselt.“

Avatud kirik kõigile

Hooldajaõpetaja Vallo Eha­salu jagas pärast teenistust, et Hargla koguduseelu on alates septembrist muutunud. „Salumetsad on väga algatusvõimelised. Ehkki kirikulisi on vähe, on jumalateenistused toimunud alates detsembrist igal pühapäeval, enne seda kaks korda kuus. Hooldekodudes on käidud poole rohkem kui varem. Samuti esindavad nad kogudust külaseltside üritustel. Imetlen nende indu,“ ütles Ehasalu, tuues esile, et värsked diakonid omandavad hetkel teist kõrgharidust. Signe on õppinud arstiteadust ja töötab üldarstina ning Indrek lõpetanud ajaloo eriala.

Diakonid on üksmeelsed, soovides, et Hargla kirik oleks avatud kõigile. „Pürgime selles suunas, et kogukonnaga side tekiks. Algaval leerikursusel on kaks leerilast kirjas. Kirikusse tahaks sisustada väikese lastenurga – kõik on teretulnud Jumala juurde. Mitte keegi pole kõlbmatu ega vähem väärt, nagu kadunud poja lugu õpetab. Augustis tuleb kohalike korraldatud „Uma üülaat“, mille ametlikus programmis on ka avatud kirik ja kesköine palvus,“ avab Signe tulevikuplaane.

Kätlin Liimets