Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala ligiduses ja juhtimisel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Arvo Lasting. Arhiiv.

Oodates saabuvat usupuhastuspüha 505. aastapäeva ja Helme kiriku 175. aastapäeva, toimus pidulik jumalateenistus 29. oktoobril. Tänus ja palves tunnistasime Jumala juhtimist ja ligidust nii meie edus kui ka ootamatustes. 

Just eelmiseks päevaks oli kirikus valmis saanud remont, mille käigus vahetati üks osa põrandast ning vahetati ja parandati ühes osas välisseina voodrilaudu ja vundamenti. Mitmete talguliste osavõtul oli koristatud kiriku õuest puulehed ja toast tolm.  

Sellisel pidulikumal aastal oleme Jumala juhtimisel olnud eestpalvepaaris Urvaste kogudusega. Nii kutsusime aastapäevale jutlustama Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumetsa, kes on ühtlasi Võrumaa praost. Pidulikul aastapäeval oodatakse ka kohaliku ehk Viljandimaa praosti osavõttu. Kuigi nädalavahetustel kipuvad ikka kattuma üritused ja samal laupäeval jätkus teist päeva Haapsalus kirikumuusikute konverents. Siiski tulid Viljandi praost Marko Tiitus ja ka Valga praost Mart Jaanson konverentsilt Helmesse, kuivõrd omal ajal kuulusime Valga praostkonda ja Valter Vaasa oli Valga praostikski. Valga praostkonda esindasid veel Kristiina Lõhmus Elvast ja Karin Varblane Valgast. Viljandi poolt sõitsid kohale Villu Jürjo ja Raivo Asuküla. Kõik nimetatud vaimulikud ja ilmikud olid kaasatud jumalateenistuse osadesse. 

Urvaste kogudusest sõitis kohale suurem delegatsioon koos laulukooriga Erma Kallasse juhatusel. Muusikaliselt mitmekesistas jumalateenistust veel Tartu Maarja koguduse ansambel Stella Caeli Lea Halliku juhendamisel. Kumbki kollektiiv pakkus omalt poolt kolm laulu, aga kohapeal sündis neil jumalateenistuse lõpul ühislaulgi „Otsige esiti Jumala riiki“. 

Tegelikult toovadki pidupäevad meid ju kohtuma üksteisega. Nii sai Villu Jürjo siin kohtuda oma kunagiste koguduste inimestega Urvastest ja Tartu Maarjast. Ning said kõik vaimulikud ja ilmikkülalised vahetada oma uudiseid. 

Ühisel jumalateenistusel kinnitasid praostid, millise kindla aluse Jumal rajab meile oma Pojas ja meie Issandas Jeesuses Kristuses. Kui aga Jumal rajab temas meile kindla aluse, siis see tähendab, et ka kõigeväeline Jumal juhib meid meie elus. Seda võime mõista eriti selles ajaloolises palvemajas, mille leidsime juba 1944. aastal Helme koguduse kirikuks. 

Ehkki Helme kihelkonna kirik seisab varemetes ja on nüüd Jumala juhtimisel ja tublide heade inimeste ettevõtmisel peaaegu täiesti konserveeritud ja puhastatud, saame oodata kannatlikult Jumala juhtimist sellegi kiriku taastamiseks. Aga täna tunnetame oma palvemajas Jumala ligidust selle madalama katuse all, kus omaaegne vennastekogudus on pikki päevi palve ja armastuse osadusele pühendanud. Nii kogetakse tänagi siinses omapärases kirikus hubast armastuse osadust ja sooja ning lahket vastuvõttu.       

Jumalateenistusele järgnes rikkalik kohvilaud. Kohvilaua juhatas sisse tort, mille olid valmistanud Ly Kirt ja Elina Kuhi. Torti ehtis number 175, mille õpetaja süütas säraküünlana põlema. Lauale olid toonud magusaid ja soolaseid ande külalised ja kohalikud koguduse liikmed. Kohvi valmistasid ja seadsid lauale Ene Lannajärv, Janne Salumäe, Elve-Lea Tekkel, Vellar Kaarna, Liia Lasting, Viive Andersoo

Lauale oli seatud umbes 80 kohvitassi ehk just täpselt igale kirikulisele ning oleks meil jätkunud kohvitamiseks ruumigi kõikidele kirikulistele. Siiski jäid kohvitama umbes pooled ja nad leidsid seismiseks või istumiseks koha suuremas kirikuruumis, väiksemas kirikuruumis, kantseleitoas või mullu täiesti uue sisustuse saanud köögis. Nii nagu siin sai rahulikult istuda kohvitama meie palvemajas üles kasvanud Rutt Kressa koos oma tütre Jaanikaga ja perekonnaga. Seekord keegi kirikusse ööbima ei jäänud, ehkki sellekski on meil olemas kõik võimalused koos pesemisvõimalustega. 

Arenenuna pika aja jooksul edasi tänapäeva kannab 175aastane Helme kirik endas ühtaegu ustavalt ajaloo hõngu ning tunnistab Jumala ligidust ja juhtimist kõikidele, kes tema saatmist tähele panevad ning temalt usu, lootuse ja armastuse jõudu vastu võtavad.

Arvo Lasting,   

Helme koguduse õpetaja