Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirik elab misjonist

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru algatusel on Misjonikeskus juba seitsme aasta jooksul korraldanud Eesti eri paikades suveseminari, mis mõeldud koguduse töötajatele.
Suveseminari idee sündis 1995. aastal kontaktist Missouri Sinodiga Sant Louisist USAst. Toona käis USAs grupp pastoreid, kes otsis võimalust koolituse pidamiseks Eestis. Juttu tehti professor Robert Kolbiga, kellest tänaseks on kujunenud seminaride lahutamatu läbiviija.
Eri paigad
Esimene seminari läbiviimise kogemus saadi 1996. aastal Taeblas, kus loenguid pidasid professorid Jeffrey Gibbs ja Robert Kolb.
Algselt oli seminaride korraldamine Leevi Reinaru organiseerida. Nii toimus mitmel aastal seminar tema kodupaigas Läänemaal Taeblas. Ent Misjonikeskuse laienedes avanes võimalus vastutust laiemale pinnale kanda, mis omakorda võimaldas seminari pidada Eesti eri paikades. Seminari on peetud Tallinnas, Pärnumaal, Virumaal, sel suvel aga Põltsamaal. Paraku on Eestis liiga vähe kogudusemaju, kus oleks võimalik korraldada koolitust, ööbimist ja toitlustust.
Tänaseks on algselt kaks nädalat kestnud seminar taandunud kolmele päevale. «Tegelikult oleks 4–5päevaline õppe- ja puhkuseprogramm parem, aga kuna inimesed on tööga üsna hõivatud, siis ilmselt on kolm päeva parim lahendus,» nentis Reinaru. Lühem aeg võimaldab kergema vaevaga kogudusest, kodust või tööst eemal olla.
Osavõtjatele on seminar tasuta. Ürituse kulud katab Missouri Sinod. Nii peaks seminar pakkuma kogudusetöötajatele mõnusat äraolemist ja enesetäiendamist. Lisaks on seminarist osavõtjatele tellitud ajaleht Eesti Kirik, sest Misjonikeskusel on toimetusega hea koostöö.
Seminaride tähtsus
Seminaride keskseks osaks on loengud, mis annavad teadmisi ning innustavad mõtlema. Vähemtähtis pole kogemuste ja probleemide jagamine. Kursus annab inimestele võimaluse omavahel suhelda ning kontakte luua.
Loengupidaja professor Robert Kolb on siinseid vajadusi mõistnud ning oskab seetõttu innustada kohalikke inimesi. Kogudusetöötajatel on võimalus oma teadmistepagasit täiendada, mis võimaldab neil olla julgemad ja innustunumad koguduse ülesehitajad.
Ressurss on olemas
Reinaru hinnangul tuleks inimestel rohkem usaldada misjonitöös oma kogemust. Sinna juurde käib enese pidev usuline arendamine, palvetamine, Piibli uurimine ning jumalateenistustel käimine.
«Suurem osa meie koguduseliikmeid on passiivsed, nad ei käi jumalateenistustel,» kurvastab Reinaru ja märgib, et just koguduses paikneb esmane ressurss, millele tuleks tähelepanu pöörata. «Meil ei ole vaja otsida niivõrd uusi inimesi, kuivõrd üles leida need, kes on juba Jumala õnnistusest osa saanud.» Koguduseliikmetel lasub vastutus jagada oma kogemust väljapoole, et innustada teisi oma usust elama.
Misjonikeskuse olemus
Misjonikeskus tegeleb nii sise- kui välismisjoniga, kuid eelkõige on keskus rajatud korraldama misjonit Eestis. Misjonikeskuse primaarseks ülesandeks peab Reinaru julgustada koguduseliikmeid elama usus ning andma sellest tunnistust väljapoole. Tähtis on kaotada valehäbi, et inimesed saaksid julguse uskuda Jumala armu ja evangeeliumisse.
«Üsna tihti puutume kogudustes kokku tagasihoidlike inimestega. Aga tagasihoidlikkus on tingitud kartusest, et kas ma ikka olen päris usklik,» selgitas Reinaru. Misjonikeskuse koolitusprogrammidega püütaksegi kartusest üle aidata, et inimene võiks usust rõõmu tunda.
Aasta suurüritusena korraldatakse erinevais praostkondades misjonipäevi, kus üheskoos püütakse misjoni ideid realiseerida. Sinna juurde kuulub misjonikonverents, kus arutatakse misjoniteoloogiat puudutavaid küsimusi. Lisaks korraldatakse evangeelseid õhtuid ning ühiskonda suunatud tänavaüritusi.
Nii toob Reinaru välja Misjonikeskuse kolm olulist põhiliini: koolitus, evangelisatsioon ning välismisjon.
Kirik ja misjon
«Kui kirikul kaob misjonipinge, kaob tema olemasolu mõte,» mõtiskleb Reinaru. «Kui kirik loobub kontaktist hukkuva, vildaka ja mässava maailmaga, loobub ta ühtlasi oma missioonist kuulutada sõnumit.» Pakutud sõnum ei pruugi küll meeldida ühiskonnale, ent igaühel tuleb siiski täita oma missioon.
Seetõttu on koguduses väga tähtsal kohal palve ja eestpalve. Reinaru meelest on eestpalve ja Jumala Püha Vaimu juhtimiseta misjon agressioon. «Kui tegutseme käsu meeles, ei pruugi inimesed meid mõista. Aga kui täidame missiooni Jumala juhatusel ja Temaga osaduses olles, siis avab Püha Vaim kuulaja mõistuse mõistmaks, mis tema elus puudu on.»
Nii peab Reinaru vajalikuks suunata kogu jõud olemasolevatele kristlastele, et oleks rohkem julgust öelda: elage nii, nagu meie elame, sest nii on hea ja õige, me oleme õnnelikud!
16. ja 17. augustil on huvilised oodatud Jõhvi misjoni- ja diakooniapäevadele.
Erle Iher