Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikunoored said kokku Palamusel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Laagriõhkkond ja rühmatööd aitavad JäPel noori ühte liita.
Rain Soosaar

Suvine kristlik noortefestival JäPe pakub võimalusi osaduseks, uute sõprade leidmiseks ja ka mõnusaks ajaveetmiseks. Tänavu kogunesid noored 5.–8. juulini Palamusele ning teemaks oli „Armastus“.

JäPe on välja kasvanud kunagistest EELK kirikunoorte päevadest. Nüüdseks on aga tegemist oikumeenilise noortefestivaliga, mille organiseerimisel kannab põhiraskust küll endiselt EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus.
Külalistegi seas oli ka seekord mitmeid EELK vaimulikke, sealhulgas assessor Katrin-Helena Melder ja kantsler Andrus Mõttus. Osalejatest oli peakorraldaja Triin Salmu sõnul luterlasi tänavu 90%. Ühtekokku võttis festivalist osa 160 noort, kes esindasid 32 EELK ja 14 mõne teise konfessiooni kogudust. Enamik jäpelastest olid teismelised, kuid omajagu oli näha ka veidi vanemaid noori.

Mitmekesine ja ühendav
Põgusalt JäPe laagrit külastanud Eesti Kiriku reporterile jäi silma ka programmi mitmekesisus. Ühelt poolt olid esindatud otseselt usueluga seotud teemad. Näiteks EELK laste- ja noortetöö spetsialisti Titta Hämäläise juhtimisel räägiti palvetamisest ja valmistati palvehelmeid, Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets aga jagas muljeid vaimulikuameti köögipoolest.
Teiseks pöörati suurt tähelepanu noorte jaoks aktuaalsete teemade käsitlemisele kristlikust vaatenurgast lähtudes. Muu hulgas osutusid menukaks tüdrukute vestlusring sugupooltevahelistest suhetest, aga ka poliitikaaineline diskussioon. Kolmandaks oli võimalik valida ka harrastuste ja meelelahutusega seotud töötubasid, mille käigus sai tutvust teha näiteks parkuuri, taipoksi või taimetrükiga.
Triin Salmu selgitas, et tänu mitmekesisele teemavalikule leiavad JäPel meelepärast tegevust erinevate huvidega noored. Ka muusikaprogrammi koostades peetakse silmas maitseerinevusi. Kõige tähtsam aga on vaimulik sõnum: „Me tahame neile tutvustada Jeesust, seda, mis on usk ja mis on arm, kust pääste tuleb ja miks see vajalik on.“
Oli ka märgata, et laagriõhkkond soodustas sõprussuhete tekkimist Eesti eri nurkadest kokku tulnud noorte vahel. Küllap sai nii mõnegi noore Facebooki sõbranimekiri tublisti täiendust. Triin Salmu selgitab, et eriti hindavad kokkusaamise võimalust väikeste koguduste esindajad, kes sageli on oma kodukohas peaaegu ainukesed noored kristlased. „On tähtis, et neil on oma eakaaslaste tugi, et nad saavad koos palvetada ja ülistada. See on tähtis nende endi usulises elus, et nad ei kustuks ära,“ rõhutab ta. JäPelt alguse saanud tutvused arenevad Salmu tähelepanekute kohaselt edasi – käiakse üksteise kogudustes külas, kohtutakse järgmistel kiriklikel noorteüritustel jne.
Kindlasti aitavad noorte vahel sidemeid luua ka rühmatööde rohkus ning JäPel valitsenud vaba ja sundimatu õhkkond. See ei tähenda, et juttu ei tehtaks ka tõsistel ja vastuolulistel teemadel. Osalejate sõnul olevat näiteks seekordsel arutelul esile kerkinud lahkuminevaid arvamusi ja tugevaid emotsioone.

Osaleja pilguga
Üks osavõtjaist, noor kirikumuusik Arno Gabriel Humal (22) Tartu Pauluse kogudusest oli JäPel juba neljandat korda. „See aasta oli eriline eelkõige huvitavate inimestega kohtumise pärast, aga meelde jäid ka näiteks väga originaal­ne ansambel „Vikkel Sukkel“ ja laagrijuhtide korraldatud detektiivimäng,“ jagab ta oma muljeid.
Üleüldiselt hindab Humal JäPe juures aga võimalust veeta ühiselt aega koos teiste kristlastest noortega ning saada töötubades uusi teadmisi ja oskusi. Esile tõstab ta ka traditsioonilist heategevuslikku Vembu-Tembu turgu, mille tulu läks seekord Tartu Kristliku Noortekodu heaks. „Laagri kõige tähtsam eesmärk on aga kindlasti aidata noori õppida paremini tundma Jumala sõna ja kogeda Jumalat oma elus,“ rõhutab Humal.
JäPest osa võtta soovitab ta kõigil kristlastest ja ka mitte­kristlastest noortel, kes on vanemad kui 12 eluaastat: „Parim on minna koos sõbraga või seltskonnaga, nii et on algusest peale keegi, keda tunned.“ Järgmine JäPe on kavas aga alles aasta pärast. Vahepeal on kirikunoortel võimalik siiski kokku saada teistel üritustel. Näiteks Tartu Pauluse kogudus korraldab 28.–30. septembrini oma noortepäevad.
Rain Soosaar