Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuvalitsuse otsuseid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistoorium otsustas 7. juunil anda EELK tänukirja Kansan Raamattuseurale 60. aastapäeva puhul pikaajalise koostöö eest evangelisatsiooni ja koolituse alal.

Orelikunstnik Rolf Uusväljale otsustati tema 75. sünnipäevaks anda EELK aukiri organistide järelkasvu koolitamise ning kauaaegse ja viljaka töötamise eest organistina. Kuidas aukiri postuumselt üle antakse, otsustatakse hiljem.

Aukirjad saavad veel Tartu linnapea Laine Jänes, koorijuht Heli Jürgenson ja assessor praost Joel Luhamets suure panuse eest EELK kirikupäeva ja laulupeo ettevalmistamisel.

Koguduste teenimine

Õp Margit Nirgi vabastatakse Laiuse koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. juulist ning õp Valdo Reimann määratakse Laiuse koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. juulist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Õp Esko Süvari lubati aastasele puhkusele, ta vabastati Haljala koguduse õpetaja ametikohalt ja Käsmu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning arvati reservi 1. juunist. Õp Margit Nirgi määrati Haljala koguduse õpetaja kohusetäitjaks ja Käsmu koguduse hooldajaõpetajaks alates samast kuupäevast.

Õp Tauno Kibur kinnitati Juuru koguduse õpetajaks alates 22. maist.

Õp Mart Jaanson vabastatakse Nõo koguduse õpetaja kohustustest ajavahemikul 1. september 2005 kuni 1. august 2006 ning praost Vallo Ehasalu määratakse nimetatud ajavahemikuks Nõo koguduse hooldajaõpetajaks.

Diakoonianõukogu ja kirikukogu liikmed

EELK diakoonianõukogu liikmeteks nimetati üheks aastaks Annika Laats, Jelena Leibur, Tõnu Linnasmäe, Igor Miller, Urmas Nagel, Toomas Nigola ja Randar Tasmuth. Hääleõiguseta liikmeteks nimetati Aarno Lahtinen ja Helerin Balodis.

Konsistooriumi otsusega kinnitati EELK XXVII Kirikukogu liikmeteks Saarte praostkonnast abipraost Anti Toplaan, õp Rene Reinsoo ja Antti Leigri, Viru praostkonnast Anne Ferschel, õpetajad Villu Jürjo ja Peeter Kaldur, Võru praostkonnast abipraost Urmas Nagel, õp Toivo Hollo ja Tõnu Maask.

EELK esindajateks vabariigi valitsuse ja EELK ühiskomisjonis nimetati peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, assessor Joel Luhamets, assessor Tiit Salumäe, kantsler Mati Maanas ja Usuteaduse Instituudi rektor Alar Laats.

* * *

Muudatused sekretariaadis

Kirikuvalitsuse kantseleis on üks uus kaastööline, kaks vahetasid kabinetti.

Alates 25. maist töötab konsistooriumi välissuhete referendina Kadri Põder. Ta on lõpetanud Tallinna 44. Keskkooli inglise keele süvaõppega haru. Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetas cum laude 1999. aastal, magistriõpingud jätkuvad.

Valdab inglise ja saksa keelt, loeb ja kõneleb prantsuse keelt, mõistab soome ja vene keelt. 

Kadri Põderi ülesandeks on pidada ja arendada kontakte EELK välispartneritega, korraldada rahvusvahelisi konverentse, nõupidamisi ja muid üritusi Eestis; ette valmistada ja tõlkida EELK välissuhete nõukogu koosolekuid, lisaks koordineerida sõpruskoguduste tööd ja vastutada EELK kodulehekülje võõrkeelse osa eest.

Sekretär Eeva Sirel on siirdunud Laste- ja Noorsootöö Ühendusest peapiiskopi kantseleisse. «Kõige huvitavam selles töös on saadav kogemus nii suure asutuse töökorraldusest,» leiab Sirel.

Endine peapiiskopi sekretär Vilja Kutsar töötab 1. juunist OÜ Kiriku Varahaldus assistent-konsultandina. Selleks sammuks ajendas teda tunne, et on kätte jõudnud aeg, kus tuleb analüüsida oma elu ja tegemisi ning teha otsus, kas jätkata endistviisi või olla valmis uuteks väljakutseteks.

* * *

Noored teoloogid lõpusirgel

Sellel aastal kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas bakalaureusekraadi tavatult palju tudengeid, kuna ülikooli lõpetas esimene lend 3+2 süsteemis õpinguid alustanud noori.

Lõputööd olid väga erinevad, silma torkas mitu tööd Eesti Vabariigi aegse kirikuloo kohta enne II maailmasõda. Teemasid oli muidugi peaaegu kõigist teoloogilistest valdkondadest ja kaitsjate üldine tase oli tugev _ nõrka hinnet ei saanud keegi.

Bakalaureusekraadi teoloogias omandasid vana õppekava järgi: Eva Ertis (+õpetajakoolitus), Eva Jansen, Tõnis Kark, Kalev Kask, Kaisa Kirikal, Anu Koop (+õpetajakoolitus), Kaspar Koort, Tairi Leis, Helena Ligi, Kristjan Luhamets, Merle Meidla (+õpetajakoolitus), Ivika Rande, Meelis Rosma, Tarvo Siilaberg, Mati Simm, Marek Uibopuu, Anna-Liisa Vaher, Diana Veersalu ning cum laude lõpetas Triin Vavilov.

Uue õppekava järgi lõpetasid usuteaduskonna Anna Jõgi, Triin Lill, Kaarel Kuurmaa, Indrek Pekko, Rivo Rajandu, Maryo Šljaiteris, Tuulikki Tammo, Triin Vakker. Õpetajakoolituse läbisid veel Andres Paesüld, Atko-Sulhan Remmel ning Raul Veeber. Magistrikraadi kaitses Roland Karo.

* * *

Usuteaduse Instituut sai akrediteeringu

15. juunil tegi Eesti kõrghariduse hindamise komisjon otsuse Usuteaduse Instituudi õppekavade akrediteerimise kohta. Täisakrediteeringu said kõik kolm baka-

laureuse tasandi õppekava.

4aastane ja 3aastane akadeemilise usuteaduse bakalaureuseõppe kava annab põhiliste teoloogiadistsipliinide osas tasakaalustatud ettevalmistuse ning võime jätkata õpinguid magistriõppes nii akadeemilise usuteaduse kui ka religioonipedagoogika suunal.

3aastane praktilise usuteaduse bakalaureuseõppe kava eesmärgiks on anda eeldused diakoni tööks ning noorte- ja lastetöö juhtimiseks kogudustes. Ka see kava tagab piisava ettevalmistuse õpingute jätkamiseks magistritasandi religiooniõpetuse suunal.

7aastase e täisakrediteerimise tingimuseks olid lõpetajad ning nende tööde hindamine.

Tingimustega akrediteeringu said magistriõppe kavad, kuna nendes suundades ei ole veel lõpetajaid.

Kolme aasta pärast on võimalik taotleda täisakrediteeringut järgmistele õppekavadele:

2aastane akadeemilise usuteaduse magistriõpe annab teoloogilise ettevalmistuse tööks koguduse vaimulikuna koos valmidusega jätkata õpinguid doktoriõppes. 

2aastane religioonipedagoogika magistriõpe gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja kutseks vajaliku kvalifikatsiooniga koos valmidusega jätkata õpinguid doktoriõppes ja 2aastane kristliku kultuuriloo magistriõpe, mis annab ülevaade Euroopa kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest.

Varem on Usuteaduse Instituut saanud akrediteeringu 3aastase koguduse töötegija õppekavale.

* * *

Pastoraalseminari uued õppurid

20. juunil käis kaheksa vaprat vaimulikuks pürgijat pro venia concionandi eksamil, et oma õpinguid jätkata pastoraalseminaris.

Eksam koosnes kirjalikust ja suulisest osast, millest esimene kätkes endas üldteoloogiliste teadmiste kontrolli ning teine vestlust motivatsiooni ja tulevikusoovide teemal. Pärast mitmetunnist kandidaatide läbikatsumist otsustati vastu võtta kõik kaheksa üritajat.

22. augustil alustavad õpinguid Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminaris Raino Kubjas, Tõnu Veimer, Riho Saard, Tauno Toompuu, Kristjan Luhamets, Meelis Rosma, Kaisa Kirikal ning Anna-Liisa Vaher.

EK