Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduste tööks kasu kogumas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Järvamaal Tagametsas toimus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) ja Churches Alive Internationali (CAI) korraldatud juhtimisalane koolitus, mis oli suunatud koguduse vaimulikele ja juhtorganite liikmetele. 

Osalejate seas oli nii peapiiskop,  praost kui ka vaimulikke, koguduste juhatuste esimehi ja liikmeid. Kahepäevane koolitus algas TTA rektori Eenok Haameri vaimuliku mõtiskluse ja palvega. Tervitussõnad ütles peapiiskop Andres Põder, milles ta rõhutas vajadust süstemaatilise täiendõppe järele EELK vaimulike ja töötegijate seas.

Kontroll tulemuste üle

George Stroebel, kes on olnud aastakümneid tegev ärimaailmas, jagas juhtimise põhimõtteid, mis lähtuvad Jumala ja kaasinimeste teenimisest. Ta rõhutas, et juhtimise puhul on oluline visioon, kuhu tahetakse jõuda, ning kontroll ressursside ja tulemuste üle. Juht on ühtlasi inspiratsiooni andja ja usaldusisik, kes on oma pühendumuse ja ustavusega eeskujuks ning kelle oluliseks ülesandeks on pöörata tähelepanu koguduse kasvule ja innovatsioonile.

Muutusteks valmisolek, meeskonna moodustamine ja aja planeerimine olid TTA koostööpartnerite ettekannete ja rühmatööde teemad esimese õppepäeva teisel poolel.

Igal organisatsioonil on oma arengukõver, kus rõõm ja edu asenduvad kriitilisusega. Koguduse olukorra analüüs, nõrkuste ja tugevuste, võimaluste ning ohtude kirjeldamine võimaldab prognoosida muutusi ja koostada strateegiline plaan koguduse arengu elluviimiseks.

Loengute vahepeal oli palju rühmatöid, mis andsid võimaluse õppida üksteise kogemusest ning pilku visata ka nn enda kapsaaiast kaugemale.

Aeg maha!

Kogudusse lisavahendite leidmist läbi projektide õpetas Mervi Rodima TTAst. Ta tõi välja, mida projektide koostamisel tähele panna ja milliseid nn ämbreid vältida.

Järgmisel päeval jätkati koguduse strateegilise plaani koostamisega. Avalikkuse ja koguduse vahelistest suhetest pidas värvika loengu TTA lektor Jaanus Noormägi, kes tõi esile kristluse ja tänapäeva kultuuri vahelised seosed ning  Imago Dei erinevad väljendusviisid.

Praktilisi näpunäiteid andvaks osaks koolituses olid ühised arutelud teemade üle, millega igapäevases kogudusetöös kokku puututakse.

Ühine osadus palves, loengutes, rühmatöödes, söögilauas ning õhtusel koosviibimisel lähendas ja liitis osavõtjaid. Looduslikult kaunis koht ilusate sügisilmadega andis võimaluse aeg maha võtta ja ennast täiendada, millest saavad omakorda kasu kogudused. Kultuurilised erinevused ei seganud üksteisemõistmist ja CAI liikmete kogemustest õppimist.

Suur tänu Tartu Teoloogia Akadeemiale, kelle eestvedamisel sai koolitus teoks, ning toetajatele ja koolitajatele Churches Alive Internationalist. Soovime Jumala armu ja rahu!            

Arvet ja Kristi Ollino