Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduste uued juhtorganid on alustanud

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Mai lõpuga sai kogudustes läbi valimisperiood. Eesti Kirik küsis kahelt praostilt, kes teenivad luteri kiriku kahes suuremas praostkonnas, missuguste tulemustega valimised lõppesid.

Viru praostkonnas on 19 kogudust, mõnes neist täiskogu liikmeid alla paarikümne. Praost Tauno Toompuu (fotol) ütleb, et valimised kulgesid rahulikult ja olid väikestes kogudustes pigem formaalsed. Nii tuleb konsistooriumist taotleda luba, et Viru-Nigula ja Tamsalu koguduses võiks täiskogu täita nõukogu ülesandeid. 

Kogudused on muidugi erinevad ja mõneski on vastutuse võtnud uusi inimesi, kes vaatavad optimistlikult ettepoole. Näiteks on koguduse juhtorganitesse valitud uusi liikmeid Lüganuse koguduses, uus juhatuse esimees on aga Väike-Maarjas. Sellel kohal on järgmised neli aastat Kaire Kislov, kes on suurte kogemustega haldusjuht ja administraator. Ta oli pikemat aega Tallinna Jaani koguduse liige, ent on nüüd kodukohta naasnud, teab praost Toompuu.

Praost ütleb, et tal tuleks kiiresti tutvustada vastvalitud sinodisaadikutele sinodi korda ja saadikutel lasuvat vastutust, sest peatselt on praostkonna sinod.

Saarte praostkonna 20 koguduses peaks uute nõukogude ja juhatuste valimised olema peetud, ütleb praost Anti Toplaan (fotol). Ta täpsustab, et koguduse nõukogu ei valita Karja, Saaremaa Jaani, Pöide ja Ruhnu koguduses ning mõnes väikeses Hiiumaa koguduses. Valdavalt jätkavad tööd senised esimehed, aga juhatustesse on valitud ka uusi liikmeid. Välja võib tuua, et mõnigi vanem koguduseliige jäi valimistest viiruseohu tõttu kõrvale. 

Anseküla ja Jämaja kogudus on saanud uue juhatuse esimehe, samuti Orissaare kogudus. Senine Püha koguduse aseesimees on nüüd valitud esimeheks. Üldistades võib öelda, et kui juhatustes on nüüd mõned üksikud uued liikmed, siis nõukogusse valiti uusi liikmeid täiskogu hulgast kolmandiku võrra. Väikses Anseküla ja Orissaare koguduses on valitud täiskogu ja juhatuse kõrvale ka nõukogu.

Praost arutleb: „Koguduste vaimulikud on tagasiside korras märkinud, et  uusi usaldusisikuid on maapiirkonna kogudustes raske leida ja motiveerida. Nooremad ei taha ennast uute kohustustega siduda. Vanemad olijad tunnetavad, et neist pole piisavalt kasu. Kui koguduste juhtorganitesse valitakse meeleldi inimesi, kes ka muudel elualadel on aktiivsed, võib see praktilises töös osutuda probleemiks, sest koguduse vabatahtlik töö võib jääda teiste kohustuste varju. Kellelegi võib ka jumalateenistusel osalemine näida ületamatu takistusena. See peaks panema vaimulikke leidma koguduse kaastöölisi ennekõike nende hulgast, kes osalevad aktiivselt jumalateenistuslikus elus.

Kui juhtorganitesse valitakse neid, kes alati ei taju koguduse olemust ja lähenevad kogudusele kui seltsingule või ettevõtlusele, võib see tekitada pingeid õpetaja ja juhatuse vahel. Samas on koguduse vaimulikule väga vaja häid nõuandjaid, südamega kaasamõtlejaid ja oma õlgadele ka mõne jõukohase vastutuse võtjaid. Kokkuvõtteks võib tõdeda, et heas olukorras on need kogudused, kus juhtorganisse on valitud inimesi, kes mõistavad kristluse olemust, teevad koostööd vaimulikuga ja tegutsevad selles suunas, et üha enam inimesi kogeks elavat osadust Jumala ja kaasusklikega.“