Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi ja peapiiskopi otsuseid 2021. aasta lõpust

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Septembrikuu istungil anti EELK titulaarpraosti aunimetus kauaaegse ustava teenimise eest EELKs emeriitõpetajale dr Toomas Paulile (82). 

Isikliku avalduse põhjal arvati emerituuri diakon Tõnis Tamm (61), kes teenis Lüganuse kogudust. Peapiiskopi otsuse alusel vabastati ta koguduse teenimisest 1. novembrist 2021 ning diakon Ulvar Kullerkupp, kelle peapiiskop samast kuupäevast vabastas Narva koguduse teenimisest, määrati Lüganust teenima.

EELK aukiri anti Anseküla koguduse aktiivsetele liikmetele ja Salme kirikumaja ehitajatele Ruttar Järveotsale ja Naima Järveotsale.

EELK konsistooriumi esindajaks Kärdla Kiriku Sihtasutuse nõukogusse nimetati praost Anti Toplaan.

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse nõukogust kutsuti tagasi Ove Sander ja Marelle Erlenheim; nõukogu liikmeks määrati Miia Rohtmets.

OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks määrati Hindrek Leppsalu, Mati Maanas, Andrus Mõttus, Urmas Paju ja Riivo Sinijärv. Nõukogu koosseisu volitused kehtivad 4. septembrini 2025.

Peapiiskopilt said EELK tänukirja Salme kirikumaja 10. aastapäeval Anseküla koguduse aktiivsed liikmed Virve Oopkaup, aktiivne koguduseliige; Juhan Oeselg, ehitaja, krohvimistööde tegija, ja Jaan Mändma, kirikumaja katusemeister ja sisetööde ehitusbrigadir.

Oktoobrikuu istungil vabastati Timo Švedko Rannu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest 1. novembrist 2021 ja samast kuupäevast määrati Valga praostkonna praost Mart Jaanson koguduse hooldajaõpetajaks.

Pärnu praostkonna praostiks kinnitati Tõnu Taremaa ja abipraostiks Tauno Teder. Valga praostkonna praostiks kinnitati Mart Jaanson ja abipraostiks Vallo Ehasalu.

Isikliku avalduse alusel arvati õp Anne Burghardt reservi alates 1. novembrist 2021. Anne Burghardt valiti 2021. aastal Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks.

Pastoraalseminari juhataja assessor Marko Tiituse ettepanekul kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikajuhendajad ja -kogudused järgmiselt: diakon Marek Alveus (Nõmme Rahu kogudus, juhendaja assessor õp Ove Sander); Soome misjonär Olli Olenius (Põlva kogudus, juhendaja õp Toomas Nigola).

Peapiiskop tunnistas Jane Vainu, Ülo Liivamäe ja Volli Nugise pro ministerio eksami sooritanuks 30. septembril 2021. Piiskop Joel Luhamets koos assistentide assessor Katrin-Helena Melderi ja praost Jüri Vallsaluga ordineeris nad EELK preestriks 31. oktoobril 2021. Peapiiskop andis nõusoleku Jüri koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks ja määras Ülo Liivamäe Jüri koguduse abiõpetajaks alates tema preestriks ordineerimisest 31. oktoobril 2021. Peapiiskop andis nõusoleku Keila koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks ja määras Volli Nugise Keila koguduse abiõpetajaks alates tema preestriks ordineerimisest 31. oktoobril 2021.

Peapiiskop vabastas Jane Vainu Pärnu-Jakobi koguduse diakoni ametikohalt alates 31. oktoobrist 2021. Järva-Madise koguduse õpetaja ametikoht oli kuulutatud vakantseks ja avaldusi oodati 1. novembrini 2021. Peapiiskop andis Jane Vainule loa kandideerida Järva-Madise koguduse õpetaja ametikohale. Jane Vain määrati Järva praostkonna vikaarõpetajaks praosti alluvuses alates 31. oktoobrist 2021. 15. novembrist 2021 vabastati ta praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja samast kuupäevast kinnitati Järva-Madise koguduse õpetajaks. Valdo Reimann vabastati Järva-Madise koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 15. novembrist 2021.

Peapiiskop andis Soome Kiriku Ylöjärvi kogudusele EELK tänukirja EELK venekeelse töö toetamise eest.

Novembrikuu istungil ennistati praost Marko Tiituse taotluse alusel Andres Aaste EELK vaimulikuks alates 2. novembrist 2021 ja määrati Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks abipraost Markus Haameri alluvuses samast kuupäevast.

Isikliku avalduse alusel arvati õp Miina Piir emerituuri alates 17. juulist 2021.

Isikliku avalduse alusel arvati Gustav Kutsar reservi alates 1. novembrist 2021. Gustav Kutsar oli kaitseväe peakaplan alates 3. jaanuarist 2016.

Seoses kaitseväe kaplaniteenistuse reorganiseerimisega vabastati Lea Jants, Tõnis Kark, Mikk Leedjärv, Jaan Nuga, Peeter Paenurm ja Anna-Liisa Vaher kaitseväe tegevkaplani ülesannetest alates 1. novembrist 2021. Peeter Paenurm ja Anna-Liisa Vaher määrati reservi alates 1. novembrist 2021.

Piiskop Tiit Salumäe ametiaega Haapsalu koguduse õpetajana pikendati kuni 25. detsembrini 2022.

Peapiiskop vabastas Kristo Hüdsi Haapsalu koguduse abiõpetaja ülesannetest alates 28. novembrist 2021 ning konsistoorium määras ta Lääne praostkonna vikaarõpetajaks praost Kaido Saagi alluvuses samast kuupäevast.

Toivo Treiblut vabastati Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 1. detsembrist 2021 ja määrati Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks praost Tõnu Taremaa alluvuses samast kuupäevast.

Anti luba Jõelähtme kogudusele Jõelähtme Kirikumõisa Sihtasutuse asutamiseks. Anti luba Tallinna piiskoplikule toomkogudusele asutada Tallinna Piiskopliku Toomkiriku Sihtasutus. Konsistooriumi esindajaks sihtasutuse nõukogus määrati peapiiskop Urmas Viilma.

Isikliku avalduse alusel vabastas peapiiskop Jaanus Torrimi Ruhnu koguduse diakoni ülesannetest alates 6. detsembrist 2021. 

Detsembrikuu istungil vabastati Vallo Ehasalu Otepää koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. detsembrist 2021 ja samast kuupäevast määrati praost Mart Jaanson koguduse hooldajaõpetajaks.

Moodustati EELK konsistooriumi alalise komisjonina EELK majandusnõukogu ja määrati selle liikmeteks kantsler Andrus Mõttus (esimees), Jaan Eensaar, Madis Kütt, Aarne Lätte, Jüri Parbo, Üllar Salumets ja Andres Õis. Eksperdina kaasati Aivar Berzin.

EELK esindaja kohalt Eesti Kirikute Nõukogus (EKN) kutsuti tagasi Kadri Eliisabet Põder ja nimetati EELK esindajaks õp Anti Toplaan. EKNi teoloogiakomisjonist EELK esindaja kohalt kutsuti tagasi õp Anne Burghardt ja nimetati EELK esindajaks õp Marko Tiitus (asendusliige Tauno Teder). EELK esindajaks EKNi arengukavakomisjonis nimetati õp Katrin-Helena Melder. EKNi põhikirjakomisjonist kutsuti EELK esindaja kohalt tagasi piiskop Tiit Salumäe ja nimetati EKNi põhikirjakomisjoni EELK esindajaks peapiiskop Urmas Viilma.

Peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Marko Tiituse volitusi Tallinna Toomkooli SA nõukogu liikmetena pikendati.

Isikliku avalduse alusel kustutati Sara Susan Bishop Villarreal EELK vaimulike nimekirjast alates 7. detsembrist 2021.

Õp Avo Kiir vabastati Iisaku koguduse õpetaja ametikohalt ning Illuka, Lüganuse ja Tudulinna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. jaanuarist 2022. Praost Tauno Toompuu määrati Iisaku, Illuka ja Tudulinna koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Peeter Kaldur määrati Lüganuse koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist 2022.

Peapiiskop andis EELK Teeneteristi tunnustusmärgi Estlandhilfe juhile emeriitõpetaja Jörn Schneiderile pikaaegse pühendunud koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga.