Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi otsused septembris

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

EELK tänukiri Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule osutatud teenete eest anti Liisa Maria Savolaisele.

 

Urmas Nagel vabastati Põlva koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 12. augustist ja samast kuupäevast kinnitati koguduse õpetajaks Toomas Nigola. Viimane vabastati Sindi ja Vändra koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. septembrist ja hooldajaõpetajaks määrati praost Enn Auksmann. Peapiiskopi otsuse alusel vabastati Toomas Nigola Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja ametikohalt 11. augustist.

 

Hedi Vilumaa vabastati Tarvastu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 4. septembrist ja koguduse õpetajaks kinnitati Anna-Liisa Vaher, kes on kogudust teeninud möödunud aasta septembrist.

 

Peapiiskopi otsusega on Kätlin Liimets vabastatud Rõuge koguduse diakoni ametikohalt 9. septembrist. Isikliku avalduse alusel arvatakse diakon reservi samast kuupäevast. Koguduse hooldajaõpetajaks määrati Jaak Pärnamägi.

 

Viimsi koguduse õpetaja ametikohalt vabastati isikliku avalduse alusel Jaan Lahe ning määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. oktoobrist. Koguduse hooldajaõpetajaks kuni õpetaja ametikoha täitmiseni määrati praost Jaan Tammsalu. Diakon Erkki Juhandi arvati reservi ja vabastati Viimsi koguduse diakoni ametikohalt alates 5. septembrist.

 

Anti puhkust

 

EELK kirikuseadustiku § 89 ja Jaan Jaani avalduse alusel peatati tema ametiülesannete täitmine Keila koguduse õpetajana ja Paldiski koguduse hooldajaõpetajana 24. septembrist 31. detsembrini. Joel Siim määrati koguduste hooldajaõpetajaks. (18 aastat Keila kogudust teeninud Jaan Jaani on 24. septembrist kutsutud politsei peakaplaniks, et luua politseistruktuuridesse kaplaniteenistus. Enne seda läbib õpetaja Jaani kuuenädalase koolituse Paikusel ja teeb läbi viienädalase praktika. – Toim.)

 

EELK kirikuseadustiku § 89 ja piiskop Einar Soone avalduse alusel otsustati anda piiskopile puhkust ja peatada tema ametiülesannete täitmine Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetajana 1. septembrist 2007 kuni 31. augustini 2008. Nimetatud ajavahemikul täidab koguduse õpetaja ülesandeid abiõpetaja Jaak Aus.

 

EELK kirikuseadustiku § 89 ja assessor Ove Sanderi avalduse alusel otsustati anda assessorile õppepuhkust ja peatada tema ametiülesannete täitmine Nõmme Rahu koguduse õpetajana 4. septembrist 22. detsembrini. Haridusassessori ülesandeid täidab peapiiskop Andres Põder ja koguduse õpetaja ülesandeid praost Jaan Tammsalu.

 

Moodustati komisjon

 

Vakantseks kuulutati Võnnu koguduse õpetaja ametikoht, avaldusi oodatakse 5. oktoobrini.

 

Õpetaja Arho Tuhkrule anti luba teenida 11 kuud E.E.L.K. Kanada praostkonna vikaarõpetajana alates 1. oktoobrist.

 

Õpetajaameti kandidaadi Malle Kruusma praktikajuhendajaks kinnitati õpetaja Heino Nurk ja -koguduseks Valga; Mikk Leedjärvele Tallinna Jaani kogudus ja õpetaja Jaan Tammsalu.

 

Prof Elmar Salumaa (snd 15. dets 1908) 100. sünniaastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks moodustati komisjon koosseisus Andres Põder, Randar Tasmuth, Arne Hiob, Peeter Kaldur, Enn Auksmann, Arvet Ollino, Ove Sander, Tartu ülikooli esindaja ja Kilingi-Nõmme linna esindaja.

 

Peapiiskopi otsused

 

EELK kirikuseadustiku § 89 ja õpetaja Argo Oleski avalduse alusel peatas peapiiskop õpetaja ametiülesannete täitmise Emmaste ja Käina koguduses 16. juulist 16. novembrini; hooldajaõpetajaks määrati Kristjan Simson.

 

Peapiiskop Andres Põder vabastas Heinar Roosimäe Kunda koguduse diakoni kohustustest alates 1. septembrist.

 

EK