Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kristuse täisea mõõtu mööda

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Laupäeva keskpäeval lõid Toomkiriku kellad peapiiskop Jaan Kiiviti 65. sünnipäeva auks peetud tänujumalateenistust sisse.

Vaid 17 päeva tagasi oldi samade võlvide all koos tunnistamas Jaan Kiiviti järglase Andres Põderi ametisseseadmist. Toonase elevuse ja ülevuse asemel oli tunda nukrat hardust.

Koos sünnipäevaga tähistati peapiiskop Kiiviti siirdumist emerituuri. Kirikus oli karjaseid ja külalisi, sugulasi ja sõpru, president Lennart Meri ja proua Helle Meri, Tallinna linnapea Tõnis Palts koos abikaasaga.

Ustava teenistuse eest

Jumalateenistus algas 305. koraaliga kiriku laulu- ja palveraamatust: Suur Jumal Sa, kui vaatan kõike seda, mis loodud Sinu kandva sõna jõust… Peapiiskop Andres Põderi kõne oli kantud ettemääratuse motiivist ja Jumala juhtimise äratundmisest. Jaan Kiivit teenis 30 aastat Püha Vaimu kogudust, oli 25 aastat kirikuvalitsuse liige, 15 aastat seotud Usuteaduse Instituudiga, 10 aastat peapiiskop.

«Igas paigas, kuhu Jumal sind läkitas, oled jäänud ustavaks ja teinud seda, mida õigeks pidanud,» sõnas Põder ning kinnitas: «Oled ülemkarjasena hoidnud Jumala meele järgi oma karja.»

Andres Põder, Gustav Piir ja Antero Honkkila Ylöjärvi kogudusest andsid Jaan Kiivitile üle kuldse ametiristi, mille tagaküljele tehtud graveering näitab kinkijaid: EELK Püha Vaimu kogudus ja sõbrad. Ustava teenistuse kinnituseks anti Jaan Kiivitile ka EELK aukiri.

Naatsareti Jeesuse järgija

Jutluse aluseks oli Jaan Kiivit valinud apostel Pauluse 1. kirja korintlastele 4. salmi peatükid 1-2 Kristuse sulaseist ja Jumala saladuste majapidajaist. Jaan Kiivit, heites tagasipilgu oma elule – nagu see juubelite puhul ikka kombeks on – tõdes, et «elu jooksul on minus süvenenud veendumus: mitte mina pole valinud, vaid Jumal on mind otsinud ja ennast mulle tunda andnud».

Lõpuks võttis peapiiskop kõneks ühe temale meelepärase kirjakoha. See on Pauluse kiri Efesose kogudusele. Jumal on igale andnud ülesande ja pannud meid kaasaaitajaks, kuni jõuame Tema tundmises ühtsusesse «saades täisealisteks Kristuse täisea mõõtu mööda». Sellega andis Jaan Kiivit tunnistust kristlasena elatud elust, mis on lubanud temal Jumala lapsena teisi omaks võtta, «olla selgrooga inimene, kellele on kingitud elujulgus ja eneseväärikus».

Armulauaga tänujumalateenistusel teenisid veel peapiiskop emeeritus Kuna Pajula, piiskop Einar Soone, õpetaja Patrik Göransson ning Põhja-Elbe kirikust piiskop Karl Ludwig Kohlwage ja pastor Paul-Gerhard von Hoerschelmann.

Tema õpitoas täiskasvanuks

Rohkeid õnnitlusi ja häid sõnu sai Jaan Kiivit kuulda jumalateenistuse-järgsel vastuvõtul. Kauaaegsed head partnerid Põhja-Elbe kirikust meenutasid tervituses ühisprojekte, kiriku ülemnõunik Wilhelm Poser andis üle kirikuvalitsuse tänukirja. President Lennart Meri tervituskõne sisaldas isiklikke mälestusi ja austust peapiiskopile. Tervitus saabus ka president Arnold Rüütlilt.

Üllatuse nii juubilarile kui ka ehk paljudele kohalviibijatele valmistas Usuteaduse Instituudi rektori Alar Laatsi etteastega kaasnenud kingitus. Jaan Kiivitile andsid tema õpilased ja mõttekaaslased üle pühendusteose «Kristuse täisea mõõtu mööda». Et pealkirjaks on valitud sama kirjakoht, mida Jaan Kiivit jutluseski esile tõi, näitab, kui hästi ametivennad oma ülemkarjase eelistusi teavad.

Jaan Kiiviti töö kirikupeana on lõppenud, aga tema töö kestab.

Sirje Semm

* * *
EELK Konsistooriumi otsus

Seoses 65. sünnipäevaga ning ustava teenimise eest EELK õpetajana ja peapiiskopina anda peapiiskop Jaan Kiivitile EELK Teenete Kuldrist ja EELK aukiri.