Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kullamaal teeninud vaimulikud on jätnud sügava jälje

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe (paremal) ja piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson Kullamaal Heinrich Gutsleffi mälestusmärgi juures.2 x erakogu.

Tänavuse piibliaasta äramär­kimiseks peeti Kullamaal jär­jekordselt piiblipäeva.

Aastaid on Kullamaal tähis­tatud piiblipäeva. On ju seal tegutsenud vaimulikud Heinrich Göseken (pastor aastatel 1641–1681), kelle põhitööks vaimuliku ame­ti kõrval oli eesti keele grammatika ja sõnastiku välja­andmine, ja Heinrich Gutsleff (pastor aastatel 1710–1747), kelle tööks oli Uue Testamendi tõlkimine, mis ilmus trükist 1715. a. 

10. oktoobril koguneti Kulla­maa kiriku ette H. Gösekeni ja H. Gutsleffi mälestuskivide juurde, et tänada Jumalat nende meeste eest, kes on oma tööga jätnud sügava jälje eesti rahva kultuuri. Palvuse pidasid koguduse õpetaja Kari Tynkkynen ja Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe.

Kultuurimajas jätkus kon­verents „Kiri algab kirkust, rahvas algab raamatust“. Avasõnad ja tervituse ütles aas­taid piiblipäevi korraldanud Kullamaa kultuurimaja juhata­ja Loit Lepalaan. Koguduse poolt tervitas õpetaja Tynkky­nen. Piiskop Salumäe rõhutas eelnevate põlvkondade tööd Piibli tõlkimisel ja soovis Jumala õnnistust plaanile Piib­li uueks tõlkimiseks ning lu­ges ette „Pöördumise Eesti rahva poole seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja välja­andmisega“. 

Szilárd Tibor Tóth Tartu ülikooli Narva kolledžist esitas oma väga huvitavas ettekandes seisukoha, et Tartu keele tuum on Wastne Testament ning kirikliku Tartu kirjakeele kasutamise raamid hõlmavad perioodi 17. sajandi keskpaigast (Tartu keele kodi­fitseerimiskatsest) kuni 1913. aastani (viimase raamatu ilmu­miseni ja seega keele välja­suremiseni). 

Piibliseltsi peasekretäri Jaan Bärensoni ettekan­ne andis üle­vaate rahvus­vahe­lisest piib­li­aastast. Kiri­kud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aas­ta piibliaastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis originaalkeeltest la­di­na keelde täispiibli Vulgata. See tõlge kujunes sajanditeks läänekiriku pühakirja standar­diks ning lääne kristliku kultuuri ülesehitajaks. Ette­kandja peatus ka Piibli uue tõlke ettevalmistamistöödel, juhtides tähelepanu, et ette­valmistused on kestnud juba neli aastat.

Osalejad said vaadata lühi­filmi „Eesti Piibliselts aas­tal 2019. Lühikroonika“. Ilu­sa päeva lõpetas prof Imbi Taru­mi suurepärane kla­ves­siinikontsert.

Piibliselts on tänulik Kulla­maa rahvale hea vastuvõtu, hääde kringlite ja kohvi eest. Imetleme Loit Lepalaane ja tema abiliste jätkuvat indu piiblikultuuri säilitamisel ja tutvustamisel.

Jaan Bärenson

Pildigalerii:

Kutse piiblipäevale: kiri algab kirikust …