Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kuriteo ohvritele mõeldes

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

MTÜ Ohvriabi ja EELK diakooniatalitus kutsusid kõiki kirikuid ja kogudusi möödunud pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste pärast.
Üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva tähistas Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi konverentsiga 22. veebruaril. Konverentsi avas sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK kriminaaltöö keskuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning kuulub EELK Tallinna Peeteli koguduse juhatusse.
Konverentsi juhtisid Keili Kollamaa-Rander ja Gähtlin Leppänen, mõlemad MTÜ Ohvriabi juhatuse liikmed. Ettekannetega anti ülevaade erinevatele sihtgruppidele mõeldud tugiisikuteenustest.
EELK on aktiivne partner avalikule sektorile raske ja sügava puudega laste tugiisikute koolitamisel ja nende töö korraldamisel. Samuti oleme aktiivsed partnerid kriminaalpreventsiooni instituudile vanglates ja arestimajades tugiisikuteenuse arendamisel ja osutamisel.
Eestis langeb aastas kuriteo ohvriks ligi 250 000 inimest, lisaks kogeb vähemalt sama palju inimesi ühel või teisel kujul lähisuhte vägivalda. Kõik need inimesed vajavad toetust, mõistmist ning hoolimist.
Vabariigi aastapäeva kõnes ütles ka president Kersti Kaljulaid: „Me peame koos pingutama, et Eestis oleks vähem kurjust. Täna on riigipüha. Politsei teab – pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa. Saavad seal, kus peaks olema kõige turvalisem: kodus. [—] Vägivaldsed mustrid korduvad põlvest põlve, neid murda ei saa teisiti kui avaliku tähelepanuga, mis toob kaasa olulise nihke hoiakutes. Ei piisa, kui delegeerime selle probleemi politseile ja sotsiaaltöötajatele.“
Palugem siis õnnistust ja armu kuritegudes kannatanud inimestele, vastutuse võtmist ja kahjude heastamist nende poolt, kes on kahjusid ja kannatusi põhjustanud, palugem endile mõistmist ja hoolimist ligimeste suhtes ning palugem, et Issand läkitaks töötegijaid, kes jagaksid tema armu ja lepitust neile, kes seda vajavad kõige enam.
Avo Üprus,
EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja