Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lühidalt

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu toetab oikumeenilisi projekte
Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilisele projektikonkursile esitati 75 taotlust, milles sooviti toetust 2 088 738 krooni ulatuses. Taotletud summa on ligemale viis korda suurem nõukogu projektifondist.
Toetati 40 oikumeenilist projekti, nii laste- ja noortetöö alaseid projekte kui ka muusika, hariduse, kaplanaadi ning oikumeenia valdkonda kuuluvaid taotlusi.
Kõige suurema summaga, 30 000 krooniga, toetatakse 11.–13. juunini toimuvat EELK kirikupäeva ja laulupidu. 25 000 krooniga rahastatakse novembris aset leidvat kristlikku konverentsi «The Global Leadership Summit 2010» ning vaimulikele suunatud ligikaudu 200 lehekülje pikkust artiklite kogumikku «Astu alla rahva hulka…».
20 000 krooni suuruse toetusega arendatakse infoportaali «Uus Eesti» rubriiki usust ja vaimsusest ning sama palju kulub «Kirikuelu kroonika» saadete digiteerimiseks.
Paarikümne tuhande krooniga otsustati õlg alla panna ka luteri, nelipühi, metodisti ja baptisti kirikute noortefestivalidele «Järgmine peatus» ja «Piiblipäevad 2010».
Toetust jagati kogusummas 450 000 krooni.

Valminud on religioonisotsioloogilise küsitluse küsimustik  
Küsimustiku «Usust, elust ja usuelust 2010» näol on tegemist järjekordse etapiga samanimelisest pikemast uurin­gust, mis sai alguse 1995. aastal.
Uuringu etapid toimuvad iga viie aasta tagant. Küsitluse eesmärgiks on vaadelda eestimaalaste arvamusi religiooni ning selle praktiseerimise kohta.
Samuti pööratakse tähelepanu vastajate hoiakutele erinevates moraaliküsimustes. Tegu on üle-eestilise uuringuga, mille viib EKNi tellimusel läbi OÜ Saar Poll.
Uuringu tulemusi tutvustatakse novembris toimuval konverentsil ning järgmise aasta kevadel ilmub artiklite kogu, milles analüüsitakse 2010. aasta küsitlust ja tuuakse välja erinevused eelnevatel etappidel saadud tulemustest.
EK