Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Maailma usujuhid palvetasid Roomas rahu eest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Paavst Franciscuse eestvõttel keskendub roomakatoliku kirik aastatel 2021–2024 sinodaalsuse teemale. Sinodaalsus, nagu seda paavst Franciscus on mõtestanud, tähendab Kiriku tavapärast elu- ja tööviisi maailmas rändava ja koguneva Jumala rahvana, keda Issand Jeesus on kutsunud Püha Vaimu väes evangeeliumi kuulutama. 

LML peasekretär Anne Burghardt koos paavst Franciscuse jt kristlike kirikute juhtidega ühispalvusel Püha Peetruse väljakul. CatholicPressPhoto/Alessia Giuliani

Läbi mitme aasta kestev sinodaalsuse protsess hõlmab kogu jumalarahva kaasamist rohujuure tasandilt kiriku juhtide tasandini ning peaks hõlmama inimesi nii usklike kui mitteusklike seast, kristlaste ja teiste usundite järgijate hulgast, katoliiklaste ja teiste kristlike konfessioonide esindajate hulgast. Oikumeenial on kogu selles protsessis suur roll.

Sinodaalsuse protsessi avaüritusele, mis toimus 9. oktoobril 2021 Roomas, oli kutsutud omapoolset tunnistust andma ka paljudele eestlastele tuttava Taizé kloostri juht vend Aloïs. Pöördudes paavst Franciscuse ja kõigi teiste osalejate poole, ütles vend Aloïs: Tahaksin jagada ühte unistust. Kas on võimalik, et ühel päeval, sinodaalse protsessi käigus, kutsutakse suurele oikumeenilisele kogunemisele mitte ainult sinodi delegaadid, vaid ka Jumala rahvas, mitte ainult katoliiklased, vaid usklikud erinevatest kirikutest? Sest ristimise kaudu oleme vennad ja õed Kristuses, ühendatud osaduses, mis on endiselt ebatäiuslik, kuid tõeline, isegi siis, kui teoloogilised küsimused jäävad vastuseta. Sellise koosviibimise südameks siin Roomas ja samal ajal ka mujal maailmas võiks olla lihtne Jumala Sõna kuulamine koos pika vaikusehetke ja rahu eest palvetamisega. Kas noored võiksid olla selle kõige vahendajad? Kas sellist tähistamist saaks laiendada konfessioonide vaheliseks kohtumiseks? Meie kogemus Taizés julgustab mind sellist ettepanekut tegema. Oma kogukonnas, olles pärit erinevatest konfessioonidest, elame ühe katuse all. Rohkem kui kuuskümmend aastat oleme vastu võtnud noori erinevatest kirikutest, kes otsivad oma elule tähendust. Selleks läheme evangeeliumi allika juurde, Kristuse juurde, kes juhatab meid Püha Vaimu kaudu kõigi inimeste Isa juurde.

Vend Aloïsi palve leidis vastuse. 2022. aasta novembrist alates valmistati Taizé kogukonna algatusel ja tihedas koostöös Püha Tooli ning umbes viiekümne erineva kiriku ja kirikliku organisatsiooniga üle maailma, sealhulgas Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (EELK), ette oikumeenilist noorte kogunemist Rooma Lateraani Püha Johannese basiilikas ja ühist õhtupalvust maailma kristlike usu- ja kirikujuhtide osalusel Vatikanis Püha Peetruse väljakul 30. septembril 2023. Noortekohtumise ja oikumeenilise õhtupalvuse toimumine oli planeeritud vahetult enne korralist roomakatoliku kiriku piiskoppide sinodi XVI üldkogu, mis toimub Roomas 4.–29. oktoobrini. Katoliku piiskopid kogunevad, et arutada, mida tähendab sinodaalse kiriku jaoks osadus, osalus ja misjon.

Peapiiskop Urmas Viilma osales õhtupalvuse avaprotsessioonis. Andrus Mõttus

Laupäeval toimunud noorte kogunemisel ja palvusel Rooma Lateraani Püha Johannese basiilikas osalesid luterlased erinevatest kirikutest koos tuhandete teiste noortega paljudest teistest kristlikest konfessioonidest ja kogudustest. Luterliku Maailmaliidu (LML) noorte delegatsiooni juhtis LMLi noorteprogrammi juht Savanna Sullivan. Delegatsiooni kuulus osalejaid Brasiiliast, Tansaaniast, Saksamaalt ja Norrast. EELK-l Rooma noorte kogunemisele seekord kedagi läkitada kahjuks polnud võimalik. Meie kiriku roll oli Taizé vendade kutsel aidata kaasa kogu ürituse korraldamisele ning esindada oma kirikut ja konfessiooni oikumeenilisel palvusel Püha Peetruse väljakul. Kantsler Andrus Mõttus töötas möödunud aasta kestel EELK esindajana kaasa noortekohtumist ja oikumeenilist palvust ettevalmistavas toimkonnas ning käis juba kevadel Roomas, kus töökoosolekute vahel toimus ka kohtumine paavst Franciscusega.

Taizé vennaskonna poolt oli kogu sündmuse peakoordinaatoriks vend Matthew, kes on tuttav ka paljudele Eesti noortele, kes on Taizé kloostris või Euroopa aastavahetuse kohtumistel osalenud. Kohtusime Roomas koos kantsler Andrus Mõttusega ka vend Matthew´ga, et rääkida üle laupäevase õhtupalvuse üksikasjad ning kõneleda plaanist korraldada üks Taizé aastavahetuse kohtumine ka Tallinnas. Vend Matthew’ sõnul ei ole Vatikanis toimunud kunagi varem nii suurt kiriku- ja konfessioonijuhtide osalusega oikumeenilist palvust kui seekordne õhtupalvus paavst Franciscuse juhtimisel ja õnnistusel. Kogu sündmus sai teoks tänu Taizé kloostrijuhi vend Aloïsi paavst Franciscusele esitatud küsimusele, millele paavst positiivselt vastas.

Kantsler Andrus Mõttus ja Taizé kloostri juht vend Aloïs. Urmas Viilma

30. septembri pärastlõunal Püha Peetruse väljakul toimunud oikumeenilisel õhtupalvusel osalesid lisaks palvust juhatanud paavst Franciscusele Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt, anglikaani ülemaailmse kogukonna juht Canterbury peapiiskop Justin Welby, oikumeeniline patriarh Bartolomeus, Antiookia patriarh Moran Mor Ignatius Aphrem II, Jeruusalemma patriarh Theophilos III, Metodisti Maailmanõukogu president Jong Chun Park, Baptisti Maailmaliidu peasekretär Elijah Brown, Maailma Nelipühi Osaduse president William Wilson, Maailma Evangeelse Alliansi peasekretär Thomas Schirrmacher, Utrechti liidu (vanakatoliiklased) juht peapiiskop Bernd Wallet, Assüüria ja kogu Ida patriarhaadi Chicago metropoliit Mar Paulus Benjamin, Etioopia Õigeusu Tewahedo Kiriku Itaalia piiskopkonna peapiiskop Abune Heryacos, Aleksandria patriarhaadi Botswana ja Lõuna-Aafrika Vabariigi metropoliit Gennadios, Rumeenia patriarhaadi Saksamaa ja Kesk-Euroopa metropoliit Serafim, Kirikute Maailmanõukogu ühtsuse, misjoni ja oikumeenia programmijuht Kuzipa Nalwamba ja mitmed teised kirikute juhid üle maailma. Minule oli Eesti luterlaste esindajana usaldatud sellel õhtupalvusel koos mitmete teiste kirikute juhtidega teenida kaasa oikumeenilise palvuse avaprotsessioonis, millega kanti lavale Püha Assisi Franciscuse ikoon ja Piibel.

Tänan Taizé vendi EELK kaasamise eest viimaste aastate tähendusrikkaima oikumeenilise sündmuse korraldamise ja läbiviimise protsessi. Loodetavasti kogunevad maailma kristlikud usujuhid ka edaspidi ühiselt Issanda Kristuse nimel palvetama loodu ja maailma rahu eest ning laulma ühel häälel ja kogu südamest paljudele tuttavaks saanud Taizé laule.

Urmas Viilma

peapiiskop