Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

OLYMPUS DIGITAL CAMERATaas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele.

Palun ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
EELK autasud on aumärgid (kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk), tunnustuskirjad (elutööpreemia, aukiri ja tänukiri), aunimetus (titulaarpraost). EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. Autasud annab üle peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 15. mail.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipühaga.
EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid kirikule või kogudusele. Ettepaneku koostöömedali andmise kohta võib teha koguduse juhatus või õpetaja ja EELK asutuse või koostööpartneri juhtorgan. Ettepanekus peavad olema kirjeldatud autasustamiseks esitatu teened. Koostöömedalid antakse üldjuhul kätte kohapeal.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult õigel vormil esitatud ja korrektselt täidetud taotlused. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletava autasu, aga see ei ole komisjonile siduv. Tunnustagem oma tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
autasude komisjoni esimees