Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Märksõnaks koostöö

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Viru praostkonna sinodilised kogunesid Käsmus, kus sinodit peeti viimati 44 aastat tagasi.

Jumalateenistusele saabuvaid sinodilisi tervitasid misjonärid väravas kohvi ja pirukatega. Sel suvel on teadupärast noortefestival JäPe Rakveres ja sellega liituva Nelja Tuule ristirännaku meeskonna algrakuke tegi Käsmu kiriku juures eelproovi.

Ootamatu vahejuhtum
Sinodiks koguneti rahvamajja koosolekulaudade taha. Enne veel, kui Vihula vallavanem Annes Naan tervitust öelda jõudis, tegi õpetaja Villu Jürjo ettepaneku päevakorda muudatus teha. Õpetaja Jürjole teada olevalt teinud peapiiskop praost Kaldurile ettepaneku ametist tagasi astuda ja seega võiks sinod läbi viia usaldushääletuse ning «toetame teda sellega, et võtame liigse koormuse ära». Praost Peeter Kaldur ütles, et kuuleb taolist juttu küll esmakordselt ning «ei pea seda väidet mitte mingil moel tõele vastavaks».
Ootamatult alanud kõnevoorus oli konstruktiivseid ettepanekuid edasitegutsemiseks kui ka häid nõuandeid praostile. Piiskop Einar Soone ütles, et sinodi pädevuses ei ole praosti vabastamine, küll võib arvamust avaldada. Õpetaja Jürjo suusõnalise ja põhjenduseta ettepaneku klassifitseeris ta emotsionaalseks küsimuseks ja sellisena ei sobi selle päevakorda võtmine; sinodi liikmed vajavad otsustamiseks enam infot. Hääletusel päevakorda muudatuse tegemist toetas vaid Villu Jürjo ise.
Vahemärkusena: peapiiskop Andres Põder kinnitas allakirjutanule, et loomulikult ei ole ta öelnud seda, et praost Kaldur peaks tagasi astuma, et see ehk on Jürjo soovunelm. Küll on ta ametivendadele soovitanud üksteisega mitte riielda.

Väikese koguduse tublidus
Pärast seda intsidenti sai sinod edasi minna tavapärase rütmiga. Praosti aruanne oli saadikutel aegsasti käes ning Kaldur peatus vaid mõnel olulisemal aspektil praostkonna 19 koguduse elu eelmisel aastal kokku võttes.
Peeter Kaldur on kirikus see mees, kes on järjekindlalt kõnelnud haldusreformi läbiviimise vajalikkusest, mis sisuliselt tähendab väiksemate, juba praegu hooldatavate koguduste abikogudusteks muutmist. «Juba praegu annab praostkond vaid ühe korraliku koguduse mõõdu välja.» Viru praostkonnas on 1787 liikmesannetajat.
Eriliselt tublina tõstis ta aga esile Käsmu kogudust (diakon Urmas Karileet), kus on toimunud märkimisväärne liikmete arvu kasv. 2013. aasta jooksul suurenes kogudus 18 liikme võrra. Viimase nelja aastaga on koguduse liikmeskond kasvanud 46-lt 114-ni.
Omavaheline kokkusaamine on praostkonnas jäänud tagasihoidlikuks. Koostöö on oluline – nii kohalike inimestega, omavalitsusega, omavahel. Ka praostkonna päeval oli kohal vähe kogudusi, nentis praost murelikult ja kutsus kõiki oma 60. sünnipäeva (20. mai) tähistama vaimuliku konverentsiga.

Rahulolu vaimulikega
Sinodist osa võtnud piiskop Soone kõneles sinodilistega üldkiriklikel teemadel, nagu vaimulike kaader ja selle ettevalmistamine pastoraalseminaris, teenistuslepingutega seonduv. Ta ei mõista, kui koguduses ei tehta lastetööd, aga kõrval on kool paarisaja lapsega.  Piiskop tõi esile kaks märksõna: meeskonnatöö ja suhtlemisoskus. «Kirik saab oma tugevust näidata, kui ta on ühtne,» lõpetas piiskop ning soovis head koostöövaimu ja Jumala armu.
Koguduste esindajate kõnevoorus sai iga esindaja välja tuua olulisema mõtte või teo. Õpetaja Tarmo Linnas (Viru-Jaakobi), kes on täiskohaga Viru vangla kaplan, nimetas kirikusse kihelkonna küüditamisohvrite mälestustahvli paigaldamist. Õpetaja Avo Kiir (Iisaku) sõnastas enda teenitavate koguduste näite põhjal mõtte, mis paljude teistegi puhul kõneks tuleb: «On koguduseliikmed, kes tõesti hoolivad, ja teised on lihtsalt toetajad. See on reaalsus. Iisakus 30, Tudulinnas 10 ja Illukal 6 inimest.»
Tamsalu koguduse rahvas kiitis uut hooldajaõpetajat Tauno Kiburit (Tapa koguduse õpetaja), kellega ollakse väga rahul. Simuna koguduse raudvara Sirje Aavik oli tänulik Soome misjoniorganisatsioonile Rahu Sõna, kelle abil on palju korda saadetud. Nende toetusest saab osa ka Narva-Jõesuu, seal tegutseb pühapäevakool, kus käib ka vene lapsi. Kaja Teder, praostkonna  noorte- ja lastetööjuht, oli samuti soomlastele ja Raija Hirvensalole tänulik.
Karl Mäesepp (Rakvere) ei olnud kitsi koguduse õpetaja Tauno Toompuu tunnustamisega: «Meil on ülihea õpetaja, kogudus on 100% rahul.» Palju on koguduses tehtud ruumide korrastamisel, suvel töötab kohvik. On kasvanud jumalateenistustel käivate inimeste arv ja 40% eelarvest moodustavad annetused.
Musikaalsete koguduste Narva, Jõhvi ja Kadrina kõrvale on asumas Lüganuse, keda kaks kuud on diakonina teeninud endine ooperilaulja Tõnis Tamm.
Diakooniatöö on tugeval järjel Haljalas tänu vabatahtlikele ja Soomest tulevale abile, sest «vaeseid on teie juures ju alati». Õpetaja Margit Nirgi sõnul toimivad ka kõik teised olulised töövaldkonnad.
Peapiiskopikandidaatide valimiseks seadis Tauno Toompuu üles Urmas Viilma ja Villu Jürjo esitas Ove Sandri, lisades, et tunneb Ovet teistest aegades ja kõige paremast küljest. Hääletamise tulemusena sai Viru praostkonna peapiiskopikandidaadiks Ove Sander.
Tänu kordaläinud päeva eest kuulub Käsmu koguduse rahvale ja diakon Urmas Karileedile. Igaüks sai teele kaasa neli korda aastas ilmuva Vihula valla koguduste lehe.
Sirje Semm

Pildigalerii: