Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Meie ühendus on jätkuvalt Jeesuses

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Jumalateenistusele kogunesid Viljandi erinevate koguduste liikmed. Nende seas vasakult teine õp Hedi Vilumaa, tema kõrval baptistikoguduse pastor Aamo Remmel, adventkoguduse pastor Mart Vari abikaasa Irenega, Uue Elu koguduse pastor Roland Tulik. Erakogu
Paljudes kirikutes peetakse praegu  palvenädalat.

Traditsiooniliselt on jaanuari esimesel nädalal Eesti Evangeelse Alliansi eestvõttel palvenädal, sel aastal kutsutakse kristlasi üles meeleparandusele, et laieneks kogudustesisene ja -vaheline üksmeel.
«Oma tarkuses ja suveräänsuses pani Jumal igasse kogudusse sinu ja minu ja need, kes istuvad meie kõrval. Peame meeles, et Jumal ei tee vigu ja midagi ei juhtu ka kogemata – Jumal on nad toonud. «Sul on neid vaja,» ütleb Ta,» kirjutatakse palvenädala selgituseks kodulehel.
Usklikkonna igatsus
Karl Leopold Marley ja Karl Kaupsi innustusel alguse saanud liikumine jõudis oma esimese arvestatava tulemuseni aprilli alguses 1918 toimunud rahvarohke konverentsiga, mille motoks oli «Meie ühendus on Jeesuses». Nende unistus kristlaste ühisest tööst jumalasõna kuulutamisel sai pärast poolsajandipikkust pausi uue elu 2000. aasta alguses Eesti Evangeelse Alliansi taasloomisega.
Möödunud kümnendi jooksul on käivitunud mitu olulist projekti: palvushommikusöögid, alliansspalvenädalad, juhtimiskonverentsid ja konsultatsioonipäevad. Alfa-kursusest on välja kasvanud MTÜ Eesti Alfa, tutvustab alliansi tööd äsja peasekretäri kohusetäitjaks valitud Indrek Luide, EEKBKL Tallinna Elava Kivi vabakoguduse pastor.
Märkida tuleb ka energiliselt tegutsevat evangelismi- ja misjonitoimkonda, kes korraldab igal aastal misjonireise soome-ugri maadele ja misjonikonverentse.
Koguduse ühtsus
Kui kümme aastat tagasi toimusid palvenädala jumalateenistused vaid Tallinnas ja Tartus, siis nüüd on lisandunud kümmekond paika ja Indrek Luide loodab, et ka Narva, Valga, Paide ja teised linnad saavad kristlaskonna ühtsuse ideest haaratud.
7. jaanuaril jutlustas Viljandi adventkoguduses Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, kes alliansspalvenädala raames jutlustas esmakordselt. Küll ütleb ta, et oikumeenilise koostöö kogemus on pikk ja tihe, ulatudes 1995. aastasse.
Möödunud aastal toimusid Kõpus Eesti Kirikute Nõukogu toetusel oikumeenilised kohtumisõhtud. Viljandi maavanem kutsub vähemalt kord aastas vaimulikud enda juurde. «Ühised teenistused Viljandi linnas on juba tavaks saanud ja see on tore ning kindel märk palveosadusest,» ütleb õpetaja.  
Olles sisult ja vormilt Eesti-keskne, koordineerib Eesti Evangeelne Allianss evangeelselt orienteeritud uskkondade ja misjoniorganisatsioonide koostööd, kuid kutsub ka palvetama tagakiusatud kristlaste eest eri riikides. Ta on 26 maal tegutseva Euroopa Evangeelse Alliansi ja 102 kristlikku organisatsiooni ühendava Ülemaailmse Evangeelse Alliansi liige.
Rita Puidet