Nelipühad on kristliku kiriku sünnipäev

/ Autor: / Rubriik: Kirikukalender, Pühad / Number:  /

Nelipühil, sel aastal on I nelipüha 19. mail, näeme kirikuis punaseid kirikutekstiile. Punane liturgiline värv sümboliseerib Püha Vaimu ja kirikut. Fotol Tartu Jaani kiriku altar. Foto: Kätlin Liimets.

Nelipühad kõnelevad Püha Vaimu tulemisest jüngritele. Jüngrid olid olnud kartlikud ega mõistnud kõike toimunut. Nelipühadel tuli Püha Vaimu kaudu neile kindel veendumus ja see muutis nende elu. Kui Jeesuse ülestõusmise järel olid jüngrid lukustatud uste taga peidus, siis nelipühade järel hakkasid kuulutama, olles valmis oma usu nimel suremagi.

Usu juures on alati oma müstiline, ilmutuslik pool. Ilma selleta pole usku. Nelipühadel toimunut ei saa keegi ära seletada. Kuidas on võimalik, et inimene räägib võõraid keeli, mida ta pole õppinud? Nelipühad näitavad, et imed on olemas ja on võimalikud.

Nelipühasid võib pidada kristliku kiriku sünnipäevaks, sest siis ristiti 3000 inimest. Toona oli seegi ime, sest Jeesus oli alles risti löödud ning tema ülestõusmist uskus senini vaid käputäis jüngreid, kellest Toomaski kahtles ega uskunud enne, kui kohtus ülestõusnud Jeesusega isiklikult. Nüüd aga ristitakse ühtäkki 3000 inimest! Seegi on ime.

Usk on alati ime ja Jumala kingitus inimesele. Usk tekib Püha Vaimu puudutuse kaudu. Vahel Jumala Vaim kõnetab headel aegadel, enamasti aga eluraskustes. Kui Jumala Püha Vaim inimest kõnetab, siis see on ime ja sünnib usk. Millal ja kuidas see toimub, ei sõltu inimesest, vaid ikka Jumalast.

Püha Vaimu töö maailmas on püsiv. Näiteks võib tuua selle, kuidas Nõukogude Liidu aja lõpus täitusid meie kirikud rahvaga. Aasta jooksul ristiti, leeritati ja laulatati kirikutes rohkem inimesi kui enne või praegu kümmekonna aasta jooksul. See oli Jumala ime, tema Püha Vaimu töö, mis toimus samal viisil kui esimesel nelipühal.

Praegu on teised ajad ja kurdame kiriku liikmeskonna vähenemise üle. Selmet muretseda, tasub palvetada, et Jumal saadaks oma Püha Vaimu ja ärataks usku. Jumala Püha Vaim annab inimesele selguse, elu aluse. Vaim aitab eristada olulist ebaolulisest. Usu sünd on ime ja imed on võimalikud ka täna – just sellest kõnelevad nelipühad.

Kaido Soom