Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ootame ettepanekuid

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Lauluraamatu komisjon kutsub üles tegema laulude ettepanekuid uude lauluraamatusse. Vajame nii laule (tekst + viis) kui ka vaimulikke luuletusi, mis sobiksid kirikulauluks.

Laulude ettepanekute puhul palume esitada:

– laulu pealkiri originaalkeeles; – laulu pealkiri eesti keeles (kui on); – helilooja; – sõnade autor; – noot ori­­gi­­­naal­viisiga (pdf, jpg); – laulu originaaltekst (isegi kui see on juba tõlgitud eesti keelde); – kui on olemas lau­lust eestikeelne tõlge ja noot, siis ka eestikeelne tekst koos noodiga; – viide allikale (laulikule või kogu­mikule), kus laul on avaldatud; – kui laul pole varem aval­datud, siis kontaktandmed, kellelt saab laulu koh­­­ta infot; – ettepaneku tegija nimi ja kontakt­­and­med.

Luuletuste ettepanekute puhul palume esitada:

– luuletuse pealkiri; – luuletuse tekst; – autor; – viide allikale (kogumikule), juhul kui luuletus on varem ilmunud; – kui luuletus pole varem avaldatud, siis kontaktandmed, kellelt saab luuletuse kohta lisa­infot; – ettepaneku tegija nimi ja kontaktandmed.

EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni järgi on roh­kem laule järgnevatesse lauluraamatu rubriiki­desse: advent, suur neljapäev, kolmainupüha, küünla­päev, maarjalaulud, apostlite- ja pühakute­laulud, mihk­­li­­päev, tänu- ja ülistuslaulud, täiskas­va­nute ris­ti­mi­ne, püha õhtusöömaaeg, kirik ja kogudus, ko­du ja perekond (ema­depäev, isadepäev, sünnipäev, risti­vanemad), ini­mestevahelised  suhted (sõprus, armastus, osadus, leppimine, teenimine).

Ka soovime leida laule lauluraamatu uutesse rubrii­ki­­des­se: igapäevane hingehoid (sh tänapäevale oma­sed  probleemid nagu depressioon, sõltuvused,  läbipõlemine, suhtekriisid jt), pühitsuselu, palverän­na­ku­laulud, vastutus loodu eest (sh loodushoid), usu­tunnistuslaulud (usutunnistust parafraseerivad või viisistatud usutunnistused), matuselaulud (ar­­ves­­­tades matusetalituse missioloogilist aspekti mitmekesistada  matuselaulude temaatilist spekt­rit), kirik ja kristlane ühiskonnas (kristlaste roll kogu­konna teenimisel, tervendamisel,  lepitamisel, ühen­damisel.

Täpsemalt saab EELK lauluraamatu kontseptsiooniga tutvuda aadressil  https://eelk.ee/et/uus-lauluraa­mat/kontseptsioon/.  Ettepanekud ja küsimused on oodatud aadressile laulud@eelk.ee hiljemalt 31.12.2020. Esitajate vahel loositakse välja auhinnad!