Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi istungil
Arho Tuhkru on kinnitatud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetajaks alates 8. märtsist.
Urmas Oras määrati Tartu Soome koguduse abiõpetajaks alates 1. aprillist. Tema teenimise alguseks Tartu Soome koguduses lugeda 1994. aasta kevad.
Leevi Reinaru on kinnitatud Lääne praostkonna praostiks ja Lembit Tammsalu abipraostiks alates 26. märtsist. Ants Tooming on kinnitatud Tartu praostkonna praostiks ja Kristjan Luhamets Tartu praostkonna abipraostiks alates 16. märtsist.
Õpetaja Kaido Saak on kinnitatud EELK XXIX kirikukogu liikmeks Lääne praostkonnast, Urmas Paju EELK XXIX kirikukogu liikmeks Tartu praostkonnast ja Jaanus Klaas EELK XXIX kirikukogu liikmeks Viru praostkonnast.
Vastavalt sihtasutuse EELK Laagrikeskus Talu põhikirjale ja juhatuse esimehe Sten Luige taotluse alusel tehti muudatusi SA põhikirjas ja kinnitati muudatused. Tekst on leitav EELK kodulehel sisevõrgus. Likvideeriti EELK konsistooriumi 2. juuni 2009 otsusega nr 68 asutatud konsistooriumi eelarveväline fond – Laagrikeskus Talu Toetusfond.
Kinnitati muudatused EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse magistriõppe 2015/2016. õ-a õppekavas ning kinnitati muudatustega EELK Usuteaduse Instituudi kristliku kultuuriloo magistriõppe 2015/2016. õ-a õppekava. Tekstid on leitavad EELK kodulehel sisevõrgus. Kinnitati õppemaksu määrad EELK Usuteaduse Instituudis 2015/2016. õppeaastal. Leitavad aadressil eelk.ee/ui.
Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus 2014. aasta majandusaasta aruanne. Tallinna Jaani kogudusele anti luba müüa OÜ Kiriku Varahaldusele pool mõttelist osa kinnistust aadressil Magdaleena tn 12. Tehingu toimumisel kanda müügisummast 10% EELK Konsistooriumi Keskkassa sihtfondi. Tehti muudatusi OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu koosseisus. Nõukogust kutsuti tagasi Urmas Viilma, uueks liikmeks määrati Ülle Keel ja OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu esimeheks Jüri Ehasalu.
* * *
Peapiiskop andis 70. sünnipäeval pikaaegse ja ustava teenimise eest EELK tänukirja assessor praost Ingo-Tiit Jaagule.
EELK kirikuseadustiku § 386 lõike 2 ja praost E. Auksmanni esildise alusel ning võttes arvesse õp I. Kõivu seletuskirja määrab peapiiskop õpetaja Indrek Kõivule manitsuse, kuna ta on matusetalitusi läbi viinud vastuolus EELK kirikuseadustiku § 91 lõikega 3.