Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peapiiskop Urmas Viilma käis Rootsis

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Pidulikul õhtusöögil istus peapiiskop Urmas Viilma paremal käel suursaadik Merle Pajula ja vasakul käel praost Ingo-Tiit Jaagu. Tiit Pädam

27.–30. märtsini kohtus peapiiskop Urmas Viilma EELK Rootsi praostkonna külalisena praostkonna koguduste ja Stockholmi eestlaskonnaga, esines ettekandega ning jutlustas palmipuudepüha jumalateenistusel õpetaja Tiit Pädami teenitavas Stockholmi koguduses.
«Praostkond saatis vastvalitud peapiiskopile pärast valimisi kutse ja Urmas Viilma võttis selle hea meelega vastu,» kommenteerib Eesti Kirikule visiidi tagamaid praost Ingo-Tiit Jaagu.
Eesti Majas peetud ettekandes «Eesti kiriku võlu ja valu – meie kiriku kaasaja väljakutsed» kõneles peapiiskop kirikule olulistest arengutest, luterliku kiriku rollist Eesti ühiskonnas ja kiriku valupunktidest; samuti usundiõpetusest eesti koolides ja kiriku ning riigi suhetest.
Kuulajaid oli paarkümmend ning küsimusi esitati palju. Näiteks tunti huvi, kas on kavas ühtlustada jumalateenistuste korda EELK kogudustes, kuidas peaksid luterlased suhtuma kristlastesse vaenulikult suhtuvatesse islamiusulistesse ja kuidas oleks võimalik tuua noori kirikule lähemale. Praost Jaagu, kes vestlusringi juhtis, pidi küsimustevoolu isegi katkestama, lubades, et peapiiskop on valmis neile vastama hiljem kohvilauas.
Peapiiskop Viilma Rootsi-visiidi peamiseks eesmärgiks oli kohtuda kohalike eestlaste ning EELK liikmetega. Peapiiskopi auks korraldatud pidulikust õhtusöögist võtsid osa Rootsi praostkonda kuuluvate koguduste esindajad ning Eesti Vabariigi suursaadik Rootsis Merle Pajula.
«Peapiiskopil ei olnud ametlikke kohtumisi Rootsi kiriku esindajatega, kohtumised olid eraviisilised,» toonitab praost Jaagu, täpsustades, et Rootsi peapiiskop Antje Jackelén saatis meie peapiiskopile kirjaliku tervituse, ent kuna viibis välismaal, siis kirikupead ei kohtunud. Küll kohtus Viilma väljasõidul Sigtunasse emeriitpeapiiskop Gunnar Wemaniga, samuti Sigtuna Maria koguduse õpetaja Maria Eckerdali ja Ridala kogudusega sõprustöö korraldajatega.
Pühapäevasel peajumalateenistusel Stockholmi Jakobi kirikus oli tavalisest rohkem kirikulisi. Sooviti kohtuda peapiiskop Viilmaga ning kuulata tema pühadejutlust. Peapiiskop kõneles palmipuudepüha sõnumist nüüdisaja inimesele ja sellest, kuidas Jeesus inimestega tänapäeval kohtub. Jutluse aluseks oli meie kirikukalendris antud kirjakoht evangeeliumist (Mt 21:12–17), kus Jeesus puhastab templi kaubitsejatest.
Teenistusest pikemaks kujunes järgnenud kohvilaud. Huvilised kasutasid võimalust usutleda peapiiskoppi endale huvipakkuvates küsimustes. Näiteks paluti selgitada Narva Aleksandri kiriku ja koguduse ümber toimuvat, samuti uuriti kirikupea seisukohta mõnes usutunnistuse problemaatilises sõnastuses. Suur huvi oli näha lähemalt pimeda puunikerdaja valmistatud karjasesaua, mille Rootsi peapiiskop Nathan Söderblom esimesele EELK piiskopile Jakob Kukele tema ametissepühitsemisel kinkis.
Liina Raudvassar