Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piibli tõlkimine tõstab enesehinnangut

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Oktoobri viimasel pühapäeval tähistatakse misjonipüha. 

Sel päeval on eestpalves ka Eestist lähetatud misjonärid, kes teevad oma tööd suure armastusega mitmel pool maailmas.

Sel aastal koguti misjonipühal annetusi pühakirja tõlki­mi­seks ersa keelde, mida kõneleb umbes pool miljonit inimest. Kahtlemata on pühakirja kergem lugeda ja sellest aru saada ema­keeles. Tõlketööle aitab kaasa Põltsamaal sündinud Liliann Keskinen (fo­tol). Ta on õp­pinud Tartu üli­koolis eesti fi­lo­loo­giat ja spet­sia­li­see­runud soo­me-ugri keele­tea­dusele, on ta läbi­nud ungari, kar­jala ja liivi keele kursuse. Magist­ritöö jäi tal aga kirjutamata, sest enne jõu­dis minna misjoni­tööle Mordvas­se. Liliann mee­nu­tab: „Vist pärast Siberi-aastaid olin küps mõtteks, et minu tööaastad võiksidki kuluda misjonitööle.“

Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ütleb, et Uus Testament on ersa keelde juba tõlgitud, aga just põhjarahvaste jaoks on vaja õpetust maailma loojast ja loomisest ehk Vana Testamenti, sest neil on tugevalt juurdunud mütoloogia. Sarnaseid probleeme on palju Aafrika rahvastel.

Kinnitanud usaldust 

Liliann Keskinen ütleb, et jumalariigi töö oli see ainus, mida ta üldse teha tahtis. Ta on seda teinud ka Siberis ja Peterburis, aga meenutab, et kui hakkas misjonitööle mõtlema, seostus see ka piiblitõlketööga. Töötamine Mordvas, kus ersa keel on vene ja mokša keele kõrval ametlik keel, sai põhjuseks, miks praegu koos perega Soomes elav Liliann kutsuti Helsingi piiblitõlkeinstituudi meeskonda appi tõlkima Vana Testamenti. (Ersa kirjakeel kujunes vene tähestiku baasil välja aastaks 1925.) 

Liliann ütleb, et punnis tõlkeprojektiga liitumisele algkeelte oskamatuse tõttu vastu, aga ta veendi ümber. Töö edeneb visalt, aga on Lilianni sõnul väga põnev. „Tõlkimine julgustab ja tõstab mu enesehinnangut – ma tõesti suudangi midagi ära teha! See on kinnitanud veelgi rohkem usaldust Jumala vastu, sest oma elule tagasi vaadates on selgesti näha, kuidas ta on mind juhtinud,“ ütleb Liliann, kelle ülesanne on vaadata üle toortõlge. Ta palub oma tööle koguduste eestpalvet.

Misjonäridega ühenduses

Tartu Maarja kogudust teenis aastatel 2013–2019 Soome misjonär Joona Matias Toivanen. Kogudus võttis ta kohe omaks, aga saatis möödunud aastal Joona koos abikaasa Helenega taas teele. Nüüd on Toivanenid olnud aasta Myanmaris, aga armastatud õpetajat ja usuõpetajast abikaasat pole unustatud. Jumalateenistus algas pühapäeval tavapäraselt kell 13 ja pärast seda oldi interneti vahendusel otseühenduses Joona ja Helenega, jagati uudiseid ja oldi ühises palves. 

„Oleme lähetav kogudus ja usun, et nende otsus jätta maha kõik tuttav ja mugav ning järgneda Jumala kutsele, on äratanud ka koguduseliikmeid misjonikäsu täitjateks, et igaüks elaks Jeesuse sõnad tõeks nõnda, nagu tema anded lubavad. Tugev side Helene ja Joonaga on säilinud. Kogudus toetab nende tööd nii rahaliselt kui ka eestpalvetega,“ ütleb koguduse juhatuse esimees Lea Saar.

Rita Puidet