Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiblikursus täiskasvanutele!

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

 „Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast.” 

Õp 3:13–14

19. ja 20. jaanuaril alustab Misjonikeskuse  „Piiblikursus täiskasvanutele” neljandat hooaega! Kursuse sihtgrupiks on piiblihuvilised alates 30. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, vaimsest kasvamisest ja  osaduse kaudu  usuelu tugevdamisest.

Kuidas on läinud eelnevatel aastatel?

Aastal 2022 andsime välja 111. tunnistuse. Kõik osalejad on jäänud väga rahule nii loengute, toitlustamise kui majutusega. Kõige rohkem on hinnatud aga ühtset osadust, kus õdede ja vendadena said üksteisele toeks olla nii heas kui halvas! 

Rahule on jäänud ka koguduste vaimulikud, kes oma liikmeid on julgustanud ja suunanud kursusega liituma. 

Kellele ja milleks seda vaja on?

Kuigi enamus kogudusi korraldab regulaarselt nii leeritunde kui piiblitunde, on sellest siiski ilmselgelt vähe, et rahuldada teadmishimu sügavama ja süstemaatilisema Piibli uurimise ja laiema teadmise järele. Piiblikursus peaks andma baasteadmised ja oskused iseseisvaks tööks piiblitekstide analüüsimisel, uute küsimuste ja vastuste otsimisel ja leidmisel. 

Kursuse läbinud koguduseliikmetel oleks võimalik oma teadmisi ja oskusi rakendada koguduse iganädalases töös – koordineerides väikegruppide tööd, juhendades pühapäevakooli, viies läbi hingehoidlikke vestlusi, palvetunde vms. 

Sageli on staažikatel koguduseliikmetel piisavalt tahet kogudusetöös aktiivselt kaasa lüüa, aga puudu võib jääda enesekindlusest – kas ma olen piisavalt pädev? Kas ma saan ikka hakkama? Just puuduv enesekindlus võiks tugevneda uute teadmistega, vestlusringide ja aruteludega ning „omasugustega” osaduses olemisega.  

Millal ja kus kursused toimuvad?

Kokku hakatakse saama kord kuus,  reedel ja laupäeval alates jaanuarist kuni novembrini Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas Allika 1. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega! Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Läbi koduste ülesannete luuakse võimalus vaimu virgutamiseks ka kursustevahelisel ajal. 

Käsitletavad teemad kuude lõikes

Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas.

Religiooni mõiste ja arengusuunad.

Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.

Kolmainus Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!

Ajalooline Jeesus. Jeesuse õpetus. Algkristlus.

Kiriku õpetus. Kiriku ajalugu. Konfessioonid.

Jumalateenistuse kord. Kirikukalender.

Usuelu (vaimulik eluviis) – retriit, palverännakud, paast.

Misjonitöö.

Kursusele kogunetakse reedel kella 18ks ja see kestab laupäeval kuni kella 16ni.

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ühe kuu kaupa (a’ 35 eurot). 

Leiame, et just koguduste õpetajad ja juhatuste esimehed on need, kes märkavad oma igapäevases töös potentsiaalseid kirikutöö tegijad, keda suunata, vajadusel ka pisut tagant tõugata osa võtmaks piiblikursusest, kindlustades sellega oma koguduse töötegijate tagalat.  

Kursusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta Markus Haameriga, e-post poltsamaa@eelk.ee, tel 5624 6717. 

Registreerimine kestab kuni 23. jaanuarini. Kursusega saab liituda ka alates veebruarist juhul, kui jaanuari kuupäevad on juba broneeritud.