Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piibliseltsi töö toetuseks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Möödunud aasta lõpul oma 10. aastapäeva tähistanud Eesti Piibliselts ei ole loorberitele puhkama jäämist isegi mitte arutanud. Ent mida siis ikkagi tehakse?
Valmis on saanud viipekeelse Markuse evangeeliumi kolme esimese peatüki videoversioon. Märtsikuu jooksul saadetakse need tutvumiseks viipekeelsetele kogudustele ning viipekeele keskustele ja organisatsioonidele ettepanekute saamiseks. Plaanis on jätkata tööd kogu evangeeliumiga. Markuse evangeeliumi täieliku viipekeelse versiooni valmimine on planeeritud aastaisse 2003-2004.
Üldkogu tulekul
Selleaastast Piibliseltsi üldkogu oli plaanis pidada 16. märtsil. Kahjuks aga on mitmesugustel põhjustel osutunud võimatuks aastakoosoleku ettevalmistuste tähtajaline kulg. Kuna EPSi põhikiri sätestab, et seltsi esimees kutsub üldkogu koosoleku kokku, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra seltsi liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosolekut, ei ole vastavalt põhikirjale võimalik üldkogu 16. märtsil korraldada. Juhatus on teinud ettepaneku korraldada üldkogu koosolek 11. mail. Kõik Piibliseltsi liikmed saavad üldkogu toimumise kohta kirjaliku teate.
Eesti kirikutes ja kogudustes on kujunenud traditsiooniliseks piiblipühaks Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev. Piibliseltsi poolt vaadatuna annab see võimaluse tutvustada kogudustele piiblitööd meil ja mujal maailmas ning innustada kogudusi ja liikmeid selles kaasa aitama.
EPS saab kogudustes piiblipüha läbiviimisele kaasa aidata mitmel moel. Varasematel aastatel on korraldatud vastavaid seminare ja koolitusi, tutvustamaks piiblitööd ning jagatud materjale. On saadetud postiga infomaterjale, mida kasutada näiteks seinalehe või pühapäevakooli jaoks.
Üleskutse toetuseks
Käesoleval aastal on otsustatud Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev korraldada 5. mail ning ettevalmistamisel on vastav infomaterjalide pakett koguduste jaoks. Piiblipüha pidamisel EPSi kaasabist huvitatud kogudused võiksid konkreetsete koostöövormide selgitamiseks EPSiga ühendust võtta.
Eesti Piibliseltsi kontor ja raamatute müügipunkt asub Tallinnas Kaarli pst 9.
Päevakorda on tõusnud vajadus tasuda Piibliseltsi ruumide kinnistamiseks 25 275 EVPd, mida Piibliseltsil paraku ei ole. Siit tuleneb palve kogudustele ja eraisikutele, kes soovivad seltsi tööd toetada, annetage või müüge endale mittevajalikud EVPd odavalt Piibliseltsile. Selleks võtke palun ühendust EPSi kontoriga telefonil 06 311 671.
Toomas Nigola, Eesti Piibliseltsi juhatuse liige