Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piirangud ei takista lastetööd

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse pühapäevakoolipere laagris, kus palveringi juhib õpetaja Triin Käpp. Kuigi praegune eriolukord seab taoliste koosviibimiste korraldamisele piirangud, leiab nutikas lastetöötegija mitmeid viise kogudusliku lastetöö turvaliseks jätkamiseks. Liina Raudvassar.

Internet, kaugtöö, Zoom, kaamerad ja mikrofonid … Võib öelda, et need olid 2020. aasta märksõnad, mis ei jätnud puutumata ka EELK lastetööd. 

EELK lastetöö tegijad leidsid eriolukorra ja piirangute ajal erinevaid leidlikke viise, kuidas hoida suhet lastega ning pühapäevakooli või lastekirikut elus hoida. 

Aasta algas lastetöös palvega. 7. jaanuaril said Zoomi keskkonnas kokku 16 lastetöö tegijat, et jagada, kuidas neil läheb, ning koos palves olla. Osalesid inimesed üle Eesti. Kohtumise ajal jagas Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk väikest mõtisklust jõulude teemal ning kuulda sai lugu raamatust „Ott, vanaisa ja teised“. Mälestasime ka enne jõule ootamatult lahkunud armastatud lastetöötegijat Aino-Liisa Petolaid

Inimesed said jagada kogemusi pandeemia ajal pühapäevakooli tundide tegemisest. Kuigi 2020. aasta suvel toimusid lastetöö tegijate suvepäevad, jäi ära sügisene stardipäev (koolituspäev), kus on tavaliselt kokku saadud. Seega oli ühine palveõhtu kosutav vaheldus ning tore oli näha inimesi, kellega pole pool aastat kohtunud. 

Piirangud ei takistanud kogudustel lastetööd tegemast. Muidugi oli kogudusi, kus laste- ja ka noortetöö pandi pausile. Milliseid võimalusi kasutasid lastetöö tegijad? Ainus, mida meie lastetöö tegijate kohta öelda saab, on see, et nad on leidlikud ja paindlikud. Oli kogudusi, kellel oli võimekus liikuda oma tundidega väga kiiresti Zoomi või mõnda muusse digitaalsesse keskkonda ning pidada oma tunde seal.

Mõned ei teinud meelega tunde video vahendusel, sest lapsed pidid niigi palju kooliga seoses ekraani ees aega veetma. Sauel tegid õpetajad lastele lugude selgitamiseks isegi tahvli ja knopkadega teatrit. Mõnel kogudusel siiski polnud võimalik teha reaalajasuhtlusega tunde läbi kaamera ning siis jagati materjale oma koguduste Facebooki kaudu. 

Saku koguduses filmiti lastele videotunde ning Tartu Maarja kogudus jagas samuti lastele pühapäevakooli materjale ning meisterdusi Facebooki vahendusel. Tartu Maarja pani ka kirikusse üles tegevuste laua (kaartide meisterdamine), mida inimesed said igal ajal kasutada.

Oli ka kogudusi, kus sai siiski teha kontakttunde. Neil olid kas piisavalt väikesed grupid või vajalikult suured ruumid, et sai tagada hajutatus. Igal pool, kus toimusid kontakttunnid, kasutati ohutusmeetmeid. Mõnel pool jagati grupid väiksemateks ning vanemad lapsed käisid tundides ka maskidega. Kasutati ära ka meie sooja ilma aasta lõpus ning tunnid toimusid näiteks õues kuuski ehtides ja sooja jooki juues. 

Lapsi kaasati ka jumalateenistuse ettevalmistamisse kirikus. Advendi- ja jõuluajal saadi lastega kirikus kokku, pidades pere- või jõuluteenistust. Tore oli kuulda, et ühes paigas oli väljaspool pühapäevakooli võimalus lastega silmast silma kokku saada ning niimoodi nendega suhteid hoida ja neid abistada. 

Mis saab edasi? Praegusel hetkel ei oska ilmselt keegi öelda, mis saab kuu aja pärast või kuidas kevad hakkab välja nägema. LNÜ kutsub üles kogudusi oma lastetöö tegijaid toetama ning varustama. Proovime omalt poolt koguda kokku materjale, mida lny.ee lehele jagamiseks üles panna. Loodame kevade jooksul korraldada, kui piirangud lubavad, lastetöö tegijatele ka ühe koolituspäeva ning veel ühe palveõhtu Zoomi vahendusel. Facebookis on EELK lastetöö tegijatele ka oma grupp (EELK Lastetöö), kus saab mõtteid jagada ning omavahel suhelda. 

Kindlasti peab ka edaspidi olema paindlik pühapäevakooli planeerimisel. Interneti võimalused (Zoom, FB, jne) on kindlasti meile veel mõneks ajaks head sõbrad. Kuid mida saab veel teha lastega siis, kui pole võimalik füüsiliselt kokku saada? Võib anda mõnele lapsele või kõikidele üleskutse teha pühapäevakooli tunniks temaatiline video. Saab korraldada take-away– (võta-kaasa-) või drive-through- (sõida-läbi-) pühapäevakooli, kus iga laps saab ümbriku või paki tunni materjalidega (värvimise pilt, piiblilugu, meisterdamise juhend/materjalid, jne), mida laps saab kas Zoomi-tunni ajal kasutada või kodus koos vanematega teha. 

See on kindlasti võimalus kohtades, kus ei ole võimalik interneti vahendusel tunde pidada. Soovitame vaadata ka lastemisjon.ee lehte, kust võib leida tunde, materjale ning ka lastele mõeldud Piibli äpi. LNÜ poolt soovime kõikidele lastetöö tegijatele palju õnnistusi ning jõudu 2021. aastaks.

Triin Salmu

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse tegevjuht  

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ)

Asub Tallinnas Toompeal aadressil Kiriku plats 3.

LNÜ on asutatud 3. detsembril 2003 EELK Pühapäevakooliühenduse (asutatud 07.04.1990) ja EELK Noorsootöö Keskuse (asutatud 05.12.1935) poolt.

Alates 2010. aastast saavad liikmed olla eraisikud, enne seda kogudused.

LNÜ põhieesmärkideks on tegelda laste- ja noorsootööga EELKs, kristlik, kultuuriline, hariduslik ja heategevuslik tegevus ning laste ja noorte kristlik ja kõlbeline kasvatus.

LNÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille moodustavad LNÜ kõik liikmed. Juhatus juhib LNÜ igapäevast tegevust ja esindab LNÜd.

Juhatusse kuuluvad Kristjan Luhamets (esimees), Küllike Valk, Triinu Pihel, Toomas Nigola, Liina-Liis Nõmm, Robert Bunder ja Kristo Hüdsi.

LNÜ tegevjuht on Triin Salmu.

LNÜ-l on liikmeid 324.