Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskopliku nõukogu töömailt

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Assessor Tiit Salumäe rõhutas oma sõnavõtus, et kaastööliste tunnustamine kirikus algab kogudustest. ArhiivMöödunud nädalal kogunes peapiiskopi kutsel EELK piiskoplik nõukogu. Kõne all olid kirikuelu puudutavad küsimused ning toimusid ka kahe komisjoni liikmeskonna valimised.
Seoses läheneva vaimuliku laulupeo ja kirikupäevaga juunikuus Tartus rõhutati, et on hea kutsuda vaimulikke seal aktiivselt osalema ning tuua välja nii rahvuslipud kui kooride ja EELK lipud.
Samas toimub laulupeo eel 11. juunil Tartus ka Eesti-Saksa sõpruskoguduste päev, mis assessor Tiit Salumäe sõnade kohaselt peaks korraldusliku poole pealt olema kaks aastat tagasi Tallinnas peetud Soome sõpruskoguduste päeva analoog. On hulk neid kogudusi, kelle sõprussidemed Saksamaa kogudustega on kestnud juba kakskümmend aastat ja kauem. Tartus Maarja koguduse majas peetakse laulupeo eelsel päeval konverents, kus toimuvad ka rühmatööd, ning Salumäe sõnade kohaselt on hea viia koguduste esindajad taas kokku, et mõelda läbi, millised on sõpruskoguduste koostöö põhimõtted ja uuemad suunad.
Jätkuvalt on planeerimisel EELK vaimulike biograafilise leksikoni koostamine, mille idee pärineb juba peapiiskop Jaan Kiiviti ajast. Kompaktses väljaandes võiks kajastuda iga vaimuliku kohta oluline info, peapiiskop Andes Põder on lisanud materjalidele ka Konrad Veemi koostatud andmestiku. Leksikoni tarvis oluliste materjalide talletamiseks tehti tööd ka viimasel vaimulike konverentsil ning see protsess on jätkuv.
Kiriklike autasudega seoses toonitas Salumäe, et eelkõige on autasustamiseks kandidaatide esitamise õigus ja kohustus töötegija otsesel ülemusel, mis on ka üleskutseks märgata pühendunud kaasteelisi enda kõrval. Salumäe meenutas, et autasu taotlus kehtib ühe aasta.
Arutati ka perekonnaseisutoimingute seaduse rakendamisega seotut ning valiti ja nimetati EELK liturgiakomisjoni ja õpetuskomisjoni liikmed.
Liturgiakomisjoni liikmeteks on Enn Auksmann, Mihkel Kukk, Hannes Nelis, Peeter Paenurm, Gustav Piir, Tiit Salumäe, Joel Siim, Kaido Soom, Marko Tiitus ja Tauno Toompuu.
Õpetuskomisjoni liikmeteks on Arne Hiob, Tõnis Nõmmik, Andres Põder, Ove Sander, Kaido Soom, Einar Soone ja Randar Tasmuth.   
Mari Paenurm