Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Põltsamaa piiblikursus ületas ootusi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Piiblikursusest osavõtjatest kujunes justkui suur ja soe ühtehoidev pere.Erna Kallasse

28. novembril lõppes Põltsamaal EELK Misjonikeskuse korraldusel peetud esimene piiblikursus täiskasvanutele. Osavõtjate tagasiside on olnud väga positiivne.

Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru sõnul on misjonikeskus aastaid korraldanud piiblikursusi noortele ja need on andnud väga häid tulemusi. Paljud osavõtnud on saanud vaimulikku kinnitust ning ka innustust aktiivseks kaasalöömiseks kodukoguduse töös. Mitmedki on läinud õppima teoloogiat. Positiivne kogemus viiski ideeni korraldada samalaadne kursus täiskasvanutele.
Jaanuaris Põltsamaal alanud täiskasvanute piiblikursuse koordinaatoriteks olid EELK Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõiv ja kohalik pastor Markus Haamer. Kokkutulemised toimusid üks kord kuus reede õhtust laupäeva õhtuni (juunis ja juulis peeti suvepuhkust). Tänu Helsingi piiblikooli ning Soome Ärimeeste Misjoniliidu majanduslikule toele oli osavõtumaks suhteliselt taskukohane.
Ehkki kodutööd olid vabatahtlikud ja lõpueksamit ei olnud, võeti õppetööd tõsiselt – iga kord oli kavas neli poolteisetunnist loengut. Nende kõrge taseme ja sisukuse tagasid tunnustatud õppejõud Tartu ülikoolist, EELK Usuteaduse Instituudist ja Soome piibliinstituudist. Peale loengute olid kavas palvused ja ühised osadushetked.

Ülevoolavalt positiivsed muljed
Kõivu sõnul ületas piiblikursus kõiki ootusi. Ta oli eeldanud, et huvilisi tuleb 15 ringis, kuid ühtekokku registreerus üle kahekümne osavõtja. Kõivu sõnul olnud nii mõnelgi algul küll eelarvamusi, sest kogudusekaaslased olid neid hoiatanud, et teoloogilised teadmised võivad senised usulised veendumused kõikuma lüüa. Kursustejärgse tagasiside põhjal polnud nendel kartustel siiski alust.
«Mõnevõrra ettearvamatu oli see, et kõige olulisemaks hakati pidama ühist osadust,» leiab Kõiv. Inimesed ootasid tema sõnul iga kokkusaamist, et koos oma vendade ja õdedega Kristuses üksteise muresid ja rõõme jagada ning üheskoos palvetada.
Sama kinnitab ka kursusest osa võtnud Tuhala koguduse liige Margus Suumann. «Iga kord, kui taas kohtusime, tundsime, et kohtume justkui pereliikmetega,» meenutab ta. Uute ususõprade tundmaõppimine on omakorda viinud sidemete loomisele koguduste vahel. Nii on Tuhala koguduse noored juba mitu korda käinud külas Lääne-Nigula koguduses.
Ent Suumannile oli oluline ka kursustel õpitu: «Tekkis rohkem arusaama sellest, mida tähendab Piibel, ning nüüd loen Piiblit iga päev. Ehk ka rohkem kohal olles ja rohkem mõtiskledes.»
Üsna sarnased olid ka Lääne-Nigula koguduse liikme Ülle Ehanurme muljed, kes tõstis esile tutvumist huvitavate ja sügavate inimestega, sooja ja ühtehoidvat gruppi ning võimalust «tulla korraks välja igapäevaelu virvarrist ning võtta aega sellele, mis on tähtis». Kursuse lõpus otsustati Kalle Kõivu sõnul edaspidigi sidet hoida ja paar korda aastas kokku tulla.

Uus lend alustab
Neil, kes millestki sarnasest ise osa saada tahavad, on selleks võimalus juba jaanuaris, kui alustab piiblikursuse teine lend. Kalle Kõivu sõnul on oodatud ennekõike need, kes tunnevad, et igatsevad parandada niihästi oma teadmisi kui suhet Jumalaga. Aga ka need, kes igatsevad oma kodukoguduse töös kaasa lüüa, ent selleks napib enesekindlust, kogemusi ja teadmisi.
Margus Suumann julgustab kõiki huvilisi registreeruma: «Seda, mida sealt saab, ei ole võimalik panna adekvaatselt sõnadesse. See headus, armastus, soojus, vaimsus, huumor ja väga heade käte valmistatud toit ei unune!»
Eeltoodu põhjal tundub, et sedalaadi ettevõtmised võiksid meie kogudustele sootuks uue elu sisse puhuda. Kahju ainult, et Põltsamaa kursuste osavõtjate arv on piiratud. Jääb üle loota, et kirikuvalitsuse ning misjonikeskuse toel ja innustusel leiavad ärksamad koguduseliikmed teisigi võimalusi oma usualaste teadmiste täiendamiseks ja osaduselu süvendamiseks.
Rain Soosaar

Põltsamaa piiblikursused
Esimene kursus toimus jaanuarist novembrini 2015
Korraldaja EELK Misjonikeskus, toetasid Helsingi piiblikool ja Soome Ärimeeste Misjoniliit
25 registreerunut 14 EELK kogudusest
72 akadeemilist tundi loenguid
Lektoriteks Eesti tuntuimad teoloogid
Uus kursus algab 29. jaanuaril
Info ja registreerimine: kalle.koiv@eelk.ee, tel 501 2325