Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Püha Vaimu väljavalamine

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Nelipüha saame tähistada teadmise ja tänuga, et Püha Vaim tegutseb ka täna. Meie jõud ei ole meis enestes, meie tarkuses, vägevuses ega vagaduses. Meie jõud on Jumalas, kes on tark, vägev ja armastav ning tahab seda kõike meiega jagada. Püha Vaimu läbi on Jeesus meie lähedal, ta läkitab meid, julgustab jätkama head tööd ja lahendab meie probleeme. Jeesus on tõotanud olla meiega iga päev, Issand kosutab nõrku ja abivajajaid, seega täiesti tavalisi inimesi.

Meil kõigil on olnud häid ja halbu aegu, aga meil on võimalus Jumalalt tuge paluda. Raskustes on hea hoida Issanda käest ja teada, et miski ei saa meile kahjuks tulla, kui tema on lähedal. Praegu võib olla keeruline aeg, aga Jumal saab seda muuta. Sageli oleme hetkes nii kinni, et ei suuda näha kaugemale, väikesed asjad ja probleemid paistavad lähedalt vaadates suured. Kui tõstame pilgu Jeesusele, näeme üllatusega, et vaatamata kõigele on olemas häid asju ja lahendusi.

Püha Vaim õpetab meid ka kohtama ja armastama ligimest, ta ehitab meid ja ristikogudust, et oleksime nagu elavad kivid Jumala suures hoones. Seda kinnitab ka nelipühade juhtsalm prohvet Sakarjalt: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ Seda sõnumit vajasid kunagi sõjas laastatud Jeruusalemma templi ülesehitajad, aga see julgustab ka meid, tänapäeva kristlasi. Me ei vaja iseenese tarkust ja vägevust, vaid Püha Vaimu abi ja tööd.

Tiina Janno