Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Repliik

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Vastavalt EELK Usuteaduse Instituudi põhikirjale kuulutab rektori valimiseks konkursi välja, samuti valib ja määrab rektori ametisse erakõrgkooli pidaja ehk omaniku esindajana EELK konsistoorium. Lõppenud aasta sügisel rektori valimiseks välja kuulutatud konkurss ebaõnnestus, sest esitatud tähtajaks ei laekunud ühtegi kandideerimisavaldust. Detsembri alguses otsustas konsistoorium kuulutada välja samadel tingimustel uue konkursi ning ootas avaldusi eelmise aasta viimase päevani. Esitatud tähtajaks laekus kaks avaldust, mis mõlemad kvalifitseerusid. Rektori ametikohale kandideerisid õpetaja Triin Käpp ja õpetaja Ove Sander, kellel mõlemal on ka doktorikraad. 

Et selgitada välja sobivam kandidaat, toimus kandidaatidega kohtumine nende visioonide üle arutamiseks ja küsimuste esitamiseks kahes etapis. Esimene kohtumine toimus usuteaduse instituudi nõukogu ja kirikuvalitsuse liikmetega ühiselt, mille tulemusena instituudi nõukogu formuleeris ka konsistooriumile esitamiseks oma seisukoha. Selle kohaselt avaldas nõukogu põhimõttelist toetust mõlemale kandidaadile, valimata välja endale sobivamat. Järgmisel päeval rektori valimisele kogunenud kirikuvalitsus kohtus veel kord mõlema kandidaadiga ja pärast läbirääkimisi jõudis otsusele valida rektoriks Ove Sander. Hääletamist ei toimunud ja seda ka ükski konsistooriumi liige ei nõudnud. Otsus oli konsensuslik. Tõdeti siiski, et mõlemad kandidaadid on suutelised ja pädevad usuteaduse instituuti juhatama. Siiski langes konsistooriumi otsus praegust instituudi finantsmajanduslikku seisu, eelseisvat akrediteerimist ning üldkiriklikke hoiakuid ja ootusi arvesse võttes rektorikogemusega Ove Sanderi kasuks. Seda eeldusel, et Ove Sander lahkub sotsiaalministeeriumi peakaplani ametikohalt, et pühenduda samaväärse energia ja jõuga rektori ülesannete täitmisele.

Urmas Viilma

peapiiskop