Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rootsis on lubatud homopaaride laulatamine

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Rootsi luterliku kiriku kirikukogu kiitis 22. oktoobril heaks homopaaride kirikliku laulatamise.
Kirikuvalitsuse eelnõu poolt hääletas 176, vastu oli 62 kirikukogu liiget. Homopaaride laulatamisel hakatakse ilmselt kasutama vormelit, mis kõneleb mehe ja naise asemel abikaasadest, vahendab Interneti-portaal Meie Kirik. Homopaaride laulatamist lubav eelnõu jõustus 1. novembril.
Seni võis Rootsi kirikus õnnistada samasooliste isikute registreeritud partnerlust, kuid 1. mail 2009 hakkas kehtima uus abieluseadus, mis sätestas nn sooneutraalse abielu. Siiski pole Rootsi kirikus selles küsimuses täielikku üksmeelt. Hiljaaegu teatasid koguni ligi pooled Rootsi piiskopid, et nad ei nõustu homopaaride laulatamisega. Kurbust luterliku kiriku otsuse pärast on ühisavalduses väljendanud ka Rootsi katoliiklaste ja õigeusklike esindajad.
Rootsi kirik on Porvoo kokkuleppe kaudu osaduses Briti ja Iiri anglikaani kiriku, Põhjamaade ja Balti riikide ning Hispaania ja Portugali luterlike kirikutega (Taani ja Läti on ühenduse vaatlejaliikmed). Kiriku otsus võib halvendada suhteid ka nende luterlike kirikutega, kes õpetavad, et homoseksualismi praktiseerimine on patt.
EELK on oma seisukoha suhtumises homoseksuaalsusse ametlikult välja öelnud korduvalt. Dokumendis «Kiriku sotsiaalne sõnum» (2005) on öeldud: «Kristlikus traditsioonis on perekond mehe ja naise monogaamne ühendus, mis põhineb armastusel, vastastikusel teenimisel ning soovil saada ja kasvatada lapsi.»
Oma allkirja andis EELK esindaja ka Eesti Kirikute Nõukogu dokumendile «Seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses» (2008).
Seal deklareeritakse selgelt ja ühemõtteliselt, et kõik liikmeskirikud, tuginedes Piibli autoriteedile, peavad ühtviisi taunitavaks nii samasooliste abielu kui ka vastava partnerlussuhte seadustamist või tunnustamist kiriku poolt aktsepteeritud kooseluvormina.

Eesti Kirik