Saa tuttavaks piiskop electus Marko Tiituse elulooga

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Piiskop electus Marko Tiitus. Foto: Erakogu

EELK piiskop electus Marko Tiitus on sündinud 6. septembril 1971. aastal Tallinnas. Ta on õppinud Tallinna 43. Keskkoolis, Tallinna 37. Keskkoolis ja Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis, mille lõpetas 1991. aastal. 

Aastatel 1992–1997 õppis Marko Tiitus teoloogiat EELK Usuteaduse Instituudis, aastatel 1995–1997 Norras Det Teologiske Menighetsfakultet’is, kus omandas filosoofiamagistri kraadi kristliku religiooni alal. 1998–1999 läbis ta preestrikoolituse usuteaduse instituudi pastoraalseminaris ning prooviaasta Tallinna Püha Vaimu koguduses õpetaja Gustav Piiri juhendamisel.

1999–2000 stažeeris Marko Tiitus Inglismaa Kiriku Helsinki koguduses preester Rupert Moretoni juhendamisel. Hiljem on ta teoloogiastuudiumi jätkanud ka doktoriõppes Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Tema uurimisvaldkondadeks on luterliku jumalateenistuse ajalugu Eestis ning liturgiline teoloogia. 

Marko Tiitus ordineeriti preestriks 2. juulil 1999 peapiiskop Jaan Kiiviti poolt. Ta on vaimulikuna teeninud Tallinna praostkonna vikaarõpetajana (1999–2000) ning Juuru Mihkli koguduse õpetajana (2000–2005). Alates 2005. aastast on Marko Tiitus Viljandi Jaani koguduse õpetaja. Hooldajaõpetajana on ta teeninud Pilistvere, Karksi, Halliste, Paistu ning Viljandi Pauluse kogudust.

Lisaks kogudusetööle on Marko Tiitus olnud tegev akadeemilises valdkonnas. Ta on EELK Usuteaduse Instituudi praktilise teoloogia lektor alates aastast 2001, praktilise teoloogia õppetooli hoidja alates aastast 2010. Aastail 2020–2022 oli Marko Tiitus usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja ning alates 2020. aastast on ta usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja, koordineerides EELK vaimulikukandidaatide väljaõpet preestri- ja diakonikoolitustel.

Peale usuteaduse instituudi on ta pidanud loenguid Concordia ülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias.

EELK kirikukogu liige on Marko Tiitus aastast 2001 ning 2017. aastal sai temast kirikukogu abijuhataja. Aastail 2007–2024 oli ta Viljandi praostkonna praost ning 2015. aastal sai temast konsistooriumi assessor, kus tema vastutusvaldkondadeks on liturgia, kirikumuusika, kirikliku hariduse ja vaimuliku ametiga seonduvad küsimused.

Marko Tiitus on olnud mitmete oluliste kiriklike komisjonide liige ja esimees. Alates 2017. aastast juhib ta EELK lauluraamatukomisjoni esimehena uue lauluraamatu koostamist ja väljaandmist. Aastail 2000–2003 oli ta EELK vaimulike konverentsi (endise õpetajate konverents) juhatuse liige ning 2003–2014 juhatuse esimees. Aastail 2023–2024 juhtis Marko Tiitus EELK teoloogilise arutelu strateegia koostamist.

Marko Tiitus on olnud meediakeskuse Eesti Luterliku Tunni Teenistus ja Raadio 7 kaastööline ning erinevate kristlust ja ühiskonda käsitlevate saatesarjade autor ja saatejuht. Aastail 2004–2016 oli ta ajalehe Eesti Kirik kolumnist. Ta on avaldanud teadusartikleid ning esseede ja mõtiskluste kogumiku „Elusama elu poole” (2014).

Marko Tiitus on osalenud kohalike omavalitsuste elu korraldamisel. Ta oli valitud Juuru vallavolikogu liikmeks ning hariduskomisjoni esimeheks aastail 2002–2005 ning Viljandi linnavolikogu liikmeks aastail 2013–2023, täites ühtlasi volikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Aastail 2012–2023 kuulus Marko Tiitus erakonda Isamaa (endine Isamaa ja Res Publica Liit).

Marko Tiitus on aastast 2001 abielus Mirjam Tiitusega. Ta on kolme täiskasvanud ja kahe kooliskäiva tütre isa.

Teda on autasustatud EELK II järgu teeneteristiga ning valitud 2015. aastal ka aasta vaimulikuks.

Marko Tiitus valiti piiskopiks EELK XXXI kirikukogu 5. istungjärgul 28. novembril 2023. Ta pühitsetakse piiskopiks 23. aprillil 2024 Tallinna piiskoplikus toomkirikus. 

ELULUGU FAKTIDES
Teenistuskäik
Tallinna praostkonna vikaarõpetaja (1999–2000)
Juuru Mihkli koguduse õpetaja (2000–2005)
Viljandi Jaani koguduse õpetaja (alates 2005)
Pilistvere koguduse hooldajaõpetaja (2007–2011)
Karksi koguduse hooldajaõpetaja (2010–2011, 2023–2024)
Halliste koguduse hooldajaõpetaja (2010–2023)
Paistu koguduse hooldajaõpetaja (2017–2018)
Viljandi Pauluse koguduse hooldajaõpetaja (2023–2024)
Muud kiriklikud ülesanded
Usuteaduse instituudi usuteaduse lektor (alates 2001), õppetooli hoidja (alates 2010), rektori kt (2020–2022), pastoraalseminari juhataja (alates 2020)
Kirikukogu liige (alates 2001), abijuhataja (alates 2017)
Õpetajate konverentsi juhatuse liige (2000–2004), esimees (2003–2004)
Vaimulike konverentsi juhatuse esimees (2004–2014)
Viljandi praostkonna praost (2007–2024)
Konsistooriumi assessor (2015–2024)
Hariduskomisjoni esimees (alates 2015)
Vaimuliku ameti komisjoni liige (2015–2017), esimees (alates 2017)
Jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni esimees (alates 2015)
Lauluraamatukomisjoni esimees (alates 2017)
EELK teoloogilise arutelu strateegia töörühma liige (alates 2022) ja esimees (2023–2024)
Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige ning hariduse alakomisjoni kaasesimees (2015–2023)
Hooldeasutuste kaplan Pärsti pansionaadis (alates 2022)
Muud ametid ja ülesanded
Concordia ülikooli kaplan ja religiooniloo õppejõud (1999–2003)
Juuru vallavolikogu liige (2002–2005)
Viljandi linnavolikogu liige (2013–2023)
Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige (alates 1999)
Usuteadusliku Ajakirja tegevtoimetaja kohusetäitja ja tegevtoimetaja (2003–2005)
Usuteadusliku Ajakirja toimetuskolleegiumi liige (2005–2019)
Ajalehe Eesti Kirik toimetuskolleegiumi liige (…)
Societas Liturgica liige (alates 2011)
Autasud
EELK III järgu teeneterist (2013)
Aasta vaimulik (2015)
EELK II järgu teeneterist (2020)