Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Saku kogudus sai abiõpetaja

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Hageri kogudusest välja kasvanud noor ja tegus Saku Toomase kogudus sai 7. mail endale uue töötegija. Ametisse seati abiõpetaja Ariel Süvari.

Suure pidulikkusega ja EELK Hageri Lambertuse koguduse pasunakoori (Joel Otsa juhatusel) puhkpillimuusika saatel sisenes Saku kiriku saali protsessioon, et juhatada sisse õpetaja Ariel Süvari ametisse seadmise jumalateenistus. Peapiiskop Urmas Viilma oli koguduse nõukogu otsusest ja õpetaja Magne Mølsteri ettepanekust lähtuvalt õp Ariel Süvari juba 1. aprillist ametisse määranud. Nüüd sai uus abiõpetaja ka koguduse ees oma jah-sõna välja öelda.

Jutlustas ametisse seatud abiõpetaja Süvari. Ta sidus Cantate-pühapäeva ja jutluse aluseks oleva teksti (Jh 17:6–10) eesti keeles levinud ütlusega, et nüüd on kellegi laul lauldud. Vahel öeldakse abiellujale, et nüüd on kõik, sinu laul on lauldud … Jeesus ülempreesterlikku palvet paludes enne oma kannatamist ja surma näib olevat olukorras, kus temagi laul on n-ö lauldud, aga ta käitub täiesti vastupidiselt, nähes selles perspektiivi, ja rõõmustab nende üle, kes talle on usaldatud. „Minugi suust kõlas altari ees sel pühapäeval jah-sõna ja võiks öelda, et nüüd on minu laul lauldud, ent vastupidi – elades Kristuses, avardub meile uus, täiesti ootamatu perspektiiv. Jumal paneb meid laulma uut laulu,“ jutlustas ametisse seatav.

Inspireeriv kogudus

Koguduse õpetaja Magne Mølster rõõmustab abilise üle: „Mul on olnud mitu aastat soov, et kogudus saaks endale abiõpetaja või diakoni. Õpetaja Arielis hindan, et ta on hea suhtleja, süda on õiges kohas ja ta soovib alandlikult teenida Jumalat ning inimesi nende andidega, mis talle on antud. Oleme piisavalt erineva ja piisavalt sarnase mõtteviisi ning vaimsusega selleks, et see rikastaks kogudust.“ Ta lisab, et kogudusele paneb abiõpetaja ametisse seadmine peale ka vastutuse. Seda nii materiaalselt kui ka palvetamises oma abiõpetaja eest. Oluline on ka, et õp Süvari ja kogu tema pere tunneksid end uues koguduses teretulnult.

Ariel Süvari tunnistab, et see, et temast sai Saku koguduse abiõpetaja, pole päris juhuslik: „Kui astusin 2019. aastal pastoraalseminari, siis peapiiskop mainis Saku ja Saue koguduse teenimist. Täna vaatan, millist imet on Jumal neis paikades teinud. See pole taandatav üksnes inimlikult selgitatavatele asjadele. Väga rõõmustan Saku koguduse üle ja ka selle vaimsuse üle. Eriti meeldib, et on lai vabatahtlike ring ja palju neid, kes siiralt otsivad osadust ja Jumalat. See on tohutult inspireeriv.“

Rõhk osadusgruppidele

Ariel Süvari unistus on, et kogudus võiks koosneda väikestest osaduskondadest ja esimene ettevõtmine Sakus oligi osadusgrupi kokku kutsumine. Selline lähenemine pärineb tema noorusaegadest, mil ta tegutses Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduses (EEÜÜ). Ta liitus ühendusega 1996. aastal ja aastatel 2001–2006 oli ta selle ühenduse juht ehk peasekretär. EEÜÜ üheks oluliseks töövormiks oligi tudengite piibliringid, kus koguneti Sõna ümber mõnusat osadust veetma.

„See on mul alati südames olnud. Ehk on sellist töövormi enam seostatud vabakogudusliku traditsiooniga, ent leian, et sobib ka luterlikku kirikusse. See on võimalus oma usust rääkida ja seda praktiseerida. See julgustab ja kinnitab inimesi. Selliseid osadusgruppe on ka enne Sakus olnud, ent siis on need kokku tulnud pigem sõpruskonna baasil. Kuna Saku kogudus kasvab kiiresti, siis on tähtis just uute omavaheliste sõpruskondade tekkimine: tahakski rõhku panna uute koguduseliikmete haaramisele sellistesse gruppidesse,“ jagab usutletav.

Põhikoormus on õp Süvaril hooldekodus Pihlakodu, kus ta töötab hingehoidjana. Ta nimetab, et umbes 90% sealsetest elanikest pole kristlased, ent tööd jagub. Majas on 150 inimest, iga nädal toimub 30–40 hingehoidlikku kohtumist. Kord kuus n-ö tavalisele jumalateenistusele koguneb 40–50 eakat, pühadel umbes 70 inimest.

Kolmandat põlve vaimulik

Ariel Süvari on õp Esko Süvari (1945–2006) ja emeriitdiakon Rutt Süvari poeg. Et tema emapoolne vanaisa oli pastor baptisti koguduses, siis võib öelda, et tegu on kolmanda põlve vaimulikuga. Õp Ariel tunnistab, et ehkki see oli isa soov, et ta teoloogiat õppima läheks, ei olnud esimene valik usuteadus: „Vaimustusin väga arvutitest tol ajal. Unistasin, et minust võiks saada programmeerija. Sinna ma sisse ei saanud, küll aga teoloogiasse 1995. aastal Tartu ülikoolis.“ Ariel märgib, et valik polnud tol ajal otseselt kantud soovist kirikuõpetajaks saada. „Eks kõik asjad loksuvad ühel hetkel paika. Jumala kutse tuleb igal oma rada. Kui töö EEÜÜs üliõpilastega käima läks, siis tundsin, et see sobib mulle. Eriti meeldis selle organisatsiooni oikumeenilisus,“ jutustab õp Süvari.

Tartu-õpingud jäid veidi venima, ent bakalaureusetöö sai kaitstud 2012. aastal. Haridustee jätkus magistriõpingutega usuteaduse instituudis, mille ta lõpetas 2018. aastal. Preestriks ordineeriti Ariel Süvari usupuhastuspühal 2020, millele järgnes teenimine Harkujärve koguduses abiõpetajana. Õp Süvari on abielus, abikaasa Liinaga kasvatatakse kolme last: Simonet (17), Kristoferi (14) ja Eliisabetti (6).

„Praegu on aeg, mil mina õpin Saku koguduse inimesi tundma ja nemad mind. Minu soov on, et õp Magne elu võiks natuke kergemaks muutuda. Tema koormus on suur, seda enam et Ave ja Magne Mølsterilesündis 9. aprillil perre neljas laps. Kevadel on mul teenistusi rohkem olnud, kui alguses kokku leppisime, ja aprillis teenisin ka Saue kogudust. Põnev on vaadata, kuhu Jumal mind juhib,“ teeb õp Ariel Süvari kokkuvõtte senisest teenimisest uues paigas.        

Kätlin Liimets