Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sinodisaadikud tulid kokku Sangastes

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Sinodisaadikuid võõrustas Sangaste kogudus. Pildil praost Vallo Ehasalu (vasakul) ja koguduse õpetaja Ivo Pill. Tiit KuusemaaSangaste rahvamajja kogunesid Valga praostkonna sinodisaadikud armulauaga jumalateenistusele.
Pihi pidas kohalik õpetaja Ivo Pill, jutluse peapiiskop Andres Põder. Kaasa teenisid kõik praostkonna üheksa tegevvaimulikku. Jutluses rääkis peapiiskop ristiteest Jeesuse järel ning ühest ristiteel käijast, Iirimaa Patrickust.
Sinodikoosoleku alguseks oli kirjaliku tervituse toonud sõpruspraostkond Saksamaalt Eschwegest.
Akadeemilise ettekande reformatsioonisajandi lauludest pidas Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Seoses lauluraamatuaastaga rääkis ta kiriku laulu- ja palveraamatu vanimate osade ajaloolisest ja teoloogilisest kodumaast.
Ettekanne äratas diskussiooni. Kuulajaid huvitas laulude päritolus eestipärane ja võimalus seda eestipärast juba täna lisada.
Täiendavad teineteist
Praostkonnas on 11 kogudust. Kogudused tutvustasid saadikutele oma läinudaastasi tegemisi.
Hargla kogudus (Vallo Ehasalu) on pidanud tunduvalt enam armulauaga jumalateenistusi. Harglal on ka võime kirjutada projekte ning parandada kinnisvara.
Karula tänab tublisid liikmeid vaimulikus kasvus kaasaaitamise eest maailmas, kus elu ei ole kerge. Vaimulik Enno Tanilas meenutas värskelt kuuldud sõnu ühelt Egiptuse kiriku esindajalt, kes küsimusele, kuidas läheb, rahulikult vastas: «Nagu alati.»
Ivo Pill rääkis, kuidas Sangaste ja Laatre teineteist täiendavad, üks suur, teine väike kogudus. Sageli suudab just väike  kogudus teha ära suure töö.
Nõo kogudus rõõmustab nii vaimuliku kui ka majanduselu üle. Kaastöötajaid on palju ja töö on ustav.
Otepää kogudus (Marko Tiirmaa) tunneb heameelt selle üle, et neil on taas vaimulik. Koguduses on olnud hästiorganiseeritud leerilaager. Kiriku katus on remonditud.
Puhja kogudusele (Tiit Kuusemaa) teeb rõõmu muusikatöö ja töö vanglas.
Rannu kogudus on juba kolmandat aastat oma vaimulikuga (Maarja Sokk). Aruandeaastal on kirik saanud soojuskiirgurid.
Rõngu kogudusest rääkis vikaarõpetaja Lea Kärson. Rõngus toimub suur osa tööst väikeses pastoraadis, kus ka talvel on soe. Küla hoiab oma kirikut.
Näitasid head tahet
Sinodil kurdeti, et automaatne tuletõrjesignalisatsioon toob vaeva ja kulutusi. Paljud kogudused rõõmustasid ühise pühapäevakoolitöö ja õpetaja Imbi Tanilsoo panuse üle, kes teeb seda tööd kuues koguduses, kaks kogudust töötavad iseseisvalt.
Sinodisaadikud pidasid vajalikuks koordineerida kiriku meediatööd. Hea esinemine kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes oleks kirikule hea maine.
Praosti aruanded tekitasid sinodisaadikutes rahulolematust. Praostkonna eelarves on rahasummad kasvanud, praost on nende kasutamise üle otsustanud sageli üksi. Pole peetud praostkonna konverentse, ühiseid asju on arutatud vaid enne suuremaid üritusi.
Kogudused näitasid tahet ajada ühist asja koos ja pakkusid selles olukorras otsest abi.
Vallo Ehasalu,
praost