Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sinoditele pani selleks korraks pitseri Valga

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

23. mail toimus Rannus Valga praostkonna sinod, mis oli ka viimane sel aastal.

Sinod algas jumalateenistusega Rannu kirikus, sellele järgnes sinodikoosolek, mis toimus Rannu rahvamajas. Peapiiskopikandidaadiks valiti usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, kes ka ise kohal oli, et küsimustele vastata ning endast ja piiskopiametist rääkida.
Sinodikoosoleku alguses kutsus praost Vallo Ehasalu enda kõrvale aukülalisena peapiiskop Andres Põderi ja Rannu koguduse õpetaja Maarja Soku, kes toimunut protokollis. Pärast päevakorra kinnitamist jätkus koosolek koguduste esindajate ülesastumistega. Kuna üldaruanne polnud selleks hetkeks veel valminud, lepiti kokku, et selle täpsustuste osas jätkub arutelu e-posti teel.
Praostkonnas on aasta jooksul nii mõndagi juhtunud. Palju kinnisvara korrastati nii talgute käigus kui remonti tehes – näiteks Puhjas renoveeriti orelit ja käärkambri katust ning Valgas parandati kiriku karniisi –, kuid mitmed pühakojad on kinnisvaraga hädas, sisse langevad nii laed kui põrandad, on esinenud ka tööriistade vargusi ja elektrikatkestusi.
Samas on mitmes kohas suurenenud kirikuskäijate arv ning ka leeriskäijaid ja laulatusi on laias laastus rohkem. Valdkond, kus Valga praostkond säras, on muusikatöö: peaaegu iga koguduse juures on oma koor või ansambel, siin-seal on probleeme organistidega, kes end mitme töö vahel jagavad, kuid esines ka näiteid nagu Otepää, kus lausa kolm organisti rotatsiooni alusel teenistustel mängivad.
Samuti on lastetöö olnud aktiivne. Nõos on kahes pühapäevakoolirühmas käinud 49 last ja Puhjas on kirik lausa õla alla pannud kohalike kristlaste lastest koosnevale keelpilliorkestrile, kellel aidatakse nii Eestis kui välismaal esineda. Puhja kogudus leidis endale Aafrikas Sambias sõpruskoguduse, kellele saadetakse abi. Selle liikumisega on ühinenud ka teisi kogudusi üle Eesti.
Vahepeal otsustati ettepoole tuua päevakorrapunkt Valga praostkonna peapiiskopikandidaadi valimisest. Laatre ja Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill esitas Ove Sandri, Nõo koguduse õpetaja ja abipraost Mart Jaanson Tartu praosti Joel Luhametsa kandidatuuri. Pärast diskussiooni ja küsimuste-vastuste vooru Ove Sandriga oligi aeg otsustada. Hääled jaotusid üsna tasavägiselt: 10 Luhametsale ja 13 Sandrile.
Järgnes peapiiskopi kõne, milles Andres Põder tutvustas Maarjamaa 800 programmi ning kiitis heaks Valga praostkonna tähelepanuväärse lastetöö. Ta kutsus üles ka peretööd arendama.
Sinod lõppes usuteaduse instituudi väljaandena äsja ilmunud «Luterlike usutunnistuskirjade» tutvustamisega ja koguduste teadetega, sinodilisi kutsuti Nõkku ja Otepääle lipupäeva pidama.
Diana Tomingas