Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Soome misjonärid kohtusid kirikulehe toimetuses

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti Kiriku toimetuses kohtusid (vasakult) Riikka Lautama-Seppäla, Sakari Seppälä, Kari Tynkkynen ja Ville Auvinen.  Liina Raudvassar

Möödunud kesknädalal, 28. veebruaril pidasid Soome evangeeliumiühenduse misjonärid Eesti Kiriku toimetuses korralise töökoosoleku.

Nõupidamise aeg oli valitud Soome evangeeliumiühenduse misjonijuhi Pekka Huhtineni ning Eesti ja Venemaa töö koordinaatori Ville Auvineni Eesti-visiidi järgi.
Päev varem, 27. veebruaril kohtusid mõlemad mehed kirikuvalitsuses peapiiskop Andres Põderiga, EELK misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ja sekretär Kristiina Seppeliga. Meie peapiiskop väljendas Soome misjoniorganisatsiooni esindajatele tänu EELK-le osutatud abi eest.
Praegu töötab Eestis kolm evangeeliumiühenduse lähetusega misjonäri: õp Kari Tynkkynen Ridala ja Martna koguduse vaimulikuna ning abielupaar Riikka Lautama-Seppäla ja Sakari Seppälä Tartu Pauluse koguduses, kus nad veavad erinevate ringide tööd.
Peapiiskop väljendas ka huvi saada Soome misjonikeskuselt ilmikutele suunatud piiblikooli abimaterjali. Veel tänas kirikupea soomlasi küllakutse eest Soome evangeeliumiühenduse iga-aastastele suvepäevadele, mis tänavu leiavad aset Turus.
Eesti Kirikus toimunud nõupäevast võtsid osa Ville Auvinen, Kari Tynkkynen ning Riikka Lautama-Seppäla ja Sakari Seppälä. Päevakorras oli analüüsida Eesti misjonipõllul tehtavat ja töötegijate kordaminekuid ning muresid, päeva teises pooles tehti strateegilisi plaane tulevikuks.
Murena nimetas Kari Tynkkynen Eesti Kirikule, et mitmed soome päritolu misjonärid on läinud või kohe minemas Eestist puhkusele, aga uusi töötegijaid Soome misjoniorganisatsioonidel, k.a evangeeliumiühendus, saata ei ole, kuigi EELK on väljendanud sellekohast soovi.
Ühe perekonna osas käivad küll läbirääkimised, aga kuniks pole täit selgust, ei soovi ta midagi täpsemalt rääkida.
Liina Raudvassar