Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teemant- ja hõbeleeripüha Torma koguduses

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Õpetajad Mehis Pupart ja Urmas Oras ning leeri­mäles­tus­päeval osalenud Torma kiriku juures.Koguduse arhiiv.

Torma Maarja koguduses toimus 16. augustil tee­mant- ja hõbeleeripüha jumala­teenistus. 

Teemantleeri tuli koguduse liige, kelle leeriõnnistamine toimus seitsekümmend aastat tagasi, 9. juulil 1950. a õpetaja Edgar Hargi (koguduse õpe­taja 1946–1954) poolt. Selles leerigrupis oli tol hetkel 45 inimest. Hõbeleeri tulid need, kes said leeriõnnistuse 25 aastat tagasi, 24. septembril 1995 õpetaja Urmas Oraselt (koguduse hooldajaõpetaja 1995–1997).

Leeripüha jumalateenis­tu­sel jutlustas ja teenis kaasa õpetaja Urmas Oras. Leeri mä­­les­­­tuspäeval õnnistasid lee­ri­­lapsi õpetaja Urmas Oras ja koguduse õpetaja Me­his Pupart. Üheskoos mä­­lestati neid 1950. a lee­ri­­lapsi, kes on juba lah­ku­nud. Jumalateenistusel saat­­sid koraale koguduse or­ga­nist Katrin Puusepp ja Tor­ma Puhkpilliorkester Kris­­ti Talistu juhatusel. Puhk­­pilliorkester mängis ka ki­ri­ku­aias leerilaste ja õpetajate pidulikul kirikusse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Pärast jumalateenistust õn­nitleti leerilapsi ning see­jä­rel istuti pastoraadis koos koh­vilauas, kus leerilapsed koos õpetaja Urmas Orasega mee­nutasid endisi aegu. Oli päike­sepaisteline ja kaunis päev.

Mehis Pupart,

Torma koguduse õpetaja