Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Töökalt ja asjalikult

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Läänemaa piiril Varblas toimus Lääne praostkonna sinod.

Jumalateenistuse järel suundusid sinodisaadikud Varbla kirikust mere äärde puhkekülla. Kohale oli sõitnud 31 saadikut ja 5 külalist.
Sinod algas tavapäraselt avamise ja päevakorra kinnitamisega. Peale praost Tiit Salumäe kuulus presiidiumi veel praostkonna uus sekretär Meelis Malk, kes üritust protokollis, ning peapiiskop Andres Põder, abijuhataja oli abi­praost Leevi Reinaru. Häältelugemiskomisjoni valiti Lembit Tammsalu, Tiina Võsu ja Ants Rajando.
Varbla vallavanem Sivar Tõnisson tervitas külalisi ja selgitas, miks Pärnumaal asuv Varb­la kuulub Lääne praostkonda – oli kunagi olnud Vana-Läänemaa osa. Kirikul ja vallal on tema sõnutsi hea koostöö olnud nii kiriku korrastamisel kui seoses kultuuriprojektidega.
Koosolekul anti ülevaade praostkonnas viimasel aastal toimunust valdkondade kaupa. Lia Salumäe kirjeldas produktiivset muusikatööd, Tiina Võsu rääkis praostkonna konverentsidest ja paljudes kogudustes toimuvatest piibliloengutest ning noorte koordinaatorite koolitusest. Lembit Tammsalu kirjeldas koguduste lastetööd: 16 kogudusest seitsmes see toimub üsna aktiivselt, ülejäänud praost­konnas pole kiita.
Kari Tynkkynen tõi noortetöö suurima väljakutsena esile noorte lahkumise linnade poole ning rõhutas leerilaste olulist rolli koguduste tulevikus. Leevi Reinaru tõi välja, et kõige otsesemalt panustavad praostkonna misjonitöösse ikka misjonärid, kuid rõhutas ka igaühe enda panust positiivse eeskujuna. Ta märkis ära ka koguduste aktiivse panuse sotsiaalmeediasse.
Praost Tiit Salumäe pani õpetajatele südamele, et nen­de olulisim töökohustus on jumalasõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. Samuti tõi ta välja, et hea koostöö vallaga sujub siis, kui kirik sellesse ise ka panustab. Praost julgustas kohalviibijaid julgelt tööd tegema ning rõhutas, et läbipõlemine võib tulla ka vähesest tööst. Positiivsel noodil märkis ta, et kirikud pole tegelikult kunagi olnud nii heas seisus kui praegu, ning tänas kõiki koguduseõpetajaid, et nad oma aruandeid iga aasta üha paremini täidavad.
Palju oli sinodil juttu ka kord aastas ilmuvast praostkonna häälekandjast Scripta Annalia, mis on oluline praostkonnas toimuva info edastamiseks ja talletamiseks.
Sinodilistele kõnelnud peapiiskop Andres Põder tuletas meelde Artur Alliksaare tuntud sõnu, mille kohaselt loeb ainult see hetk, milles parasjagu viibime, ning kutsus kõiki üles endast parimat andma. Kiita sai Tiit Salumäe praosti­ameti pikaaegse ja stabiilse kandmise eest. Lõpuks kutsus peapiiskop kohalviibijaid üles ühistööle ning seletas, et ühine Jumala kiitmine annab tunnistust meist kui kristlastest.
Sinod valis peapiiskopikandidaadiks praost Tiit Salumäe.
Diana Tomingas

Lääne praostkond
16 kogudust
Aasta jooksul toimus 1312 jumalateenistust
Kirikus aitas tööle kaasa 576 vabatahtlikku