Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Ps 67:4

 Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! 65 aastat tagasi (1946) loodi rahvuslike piibliseltside poolt Ühinenud Piibliseltsid, kuhu kuulub 147 rahvuslikku piibliseltsi.
Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna või selle osi saab lugeda juba 2527 keeles, hetkel on maailmas käsil ligi 700 piiblitõlkeprojekti. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat tema sõna eest ja palvetab, et pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimeseni.
Tänu piibliseltside koostööle ja abile üle maailma sai 20 aastat tagasi võimalikuks piibliseltsi töö taastamine Eestis. Kaheksakümnendate aastate lõpus ei osanud veel keegi öelda, millal piibliselts Eestis taastatakse. Tänu Jumalale, 1991. aastal see päev saabus! Nii nagu Teise maailmasõja järgselt loodud Ühinenud Piibliseltsid on teinud Jumala sõna kättesaadavaks paljudele maailma rahvastele, on taastatud Eesti Piibliselts saanud seda teha meie oma rahva seas. Armsad piibliseltsi toetajad, möödunud 20 aastale tagasi vaadates oleme südamest tänulikud, et olete piiblitööle mitmel viisil kaasa aidanud, seda nii oma toetuste kui ka eestpalvetega.
Täna kutsume teid jälle üles toetama Piibli tõlkimist ja levitamist, nii et pühakiri oleks kättesaadav igale inimesele talle sobivas keeles ja vormis.
Jätkuvalt vajab teie toetust Vana Testamendi tõlkeprojekt ja «Hõimurahvaste aeg». Siinkohal suur aitäh paljude toetuste eest möödunud aastal!
Eesti Piibliseltsi kaudu on igaühel meist võimalus anda oma ohver piiblitöö toetamiseks, et järgmisel aastal võiks emakeelse pühakirja lugejaid olla veelgi rohkem.

Palve                                                                       
Meie möödunud päevade Issand, me täname Sind, et Sa kutsusid neid, kes rajasid ja ehitasid üles piibliseltsid ja kutsusid nad kokku ühistööks – Ühinenud Piibliseltsideks.
Meie tänase päeva Issand, me täname Sind, et Sa oled meid ühendanud ühiseks tööks, et Sinu sõna oleks kättesaadav kõigile rahvastele! Me täname Sind, et 20 aastat tagasi taastatud piiblitöö Eestis edasi läheb!
Meie tulevaste päevade Issand, me täname Sind, et Sa annad meile kindla usu ja lootuse, et Sinu sõna parandab ja uuendab maailma, ning täname Sind, et Sa piiblitööd ka tulevikus meie kodumaal õnnistad! Aamen
Tiit Salumäe, EPSi esimees           
Jaan Bärenson, EPSi peasekretär

Palume see läkitus pühapäeval, 1. mail jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.