Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usaldus Jumala vastu

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli suvine lastelaager toimus tänavu pärast jaanipäeva.

Ligi 100 laagrilist kogunes Massu külakeskusse Vändra vallas Pärnumaal, kus kõik oli diakon Kalle Kõivu rõõmsal meelel ja juhtimisel ette valmistatud.
Et laagris veedetud kolm päeva meeldejäävad oleksid, tegid pühapäevakooli õpetajad ettevalmistusi juba möödunud aasta sügisest. Koordineerimine ja vastutus jäi praostkonna pühapäevakooli sekretäri Pirjo Rootsi kanda.
Praost Jüri Vallsalu avas laagri, rääkides lastele nimepidi kutsumisest, vikerkaare kui sümboli tähendusest. Sel korral kandis laager nime «Teekond tõotatud maale». Lapsed said kuulda ja õppisid tundma Vana Testamendi lugusid 2Ms raamatust. Kolm päeva jagati teema poolest järgmiselt: elu Egiptuses, teekond ja jõudmine tõotatud maale maastikumänguga «Exodus» ning elu Kaananis. Lapsed olid jaotatud kuude rühma ja kandsid Piiblist tuntud suguharude nimesid.
Tegevus oli vaheldusrikas: tutvuti päästeameti tööga, vaadati filmi tuleohutusest, iga suguharu tutvustas end lõkkeõhtul etteastega, peeti laagri olümpia, vaadati kristliku nukuteatri etendust «Kadunud poeg». Käis tegevus töötubades (meisterdamine, laulu- ja pillimängu õppimine). Lapsed valmistasid laagri jumalateenistuseks ette eestpalved, said teada, mis on kirik ja mida seal tehakse, harjutasid laule jumalateenistuseks, mängisid viktoriini «Teekond tõotatud maale» ning läbisid labürindi, mille lõpus neid õnnistati Aaroni õnnistussõnadega.
Laager lõppes ühise jumalateenistusega, kus teenisid kaasa vaimulikud Lea Jants-Ylönen, Jüri Vallsalu ning muusikaga Jaan Vaidla.
Taas on põhjust tänulik olla, et tänu Jumala õnnistusele sai laager toimuda ja hästi korda minna. Laagri ettevalmistusse, korraldamisse, läbiviimisse andsid paljud vabatahtlikud töötegijad igaüks oma panuse. Tänu kõigile kaastöölistele ja nende lähedastele, praostkonna vaimulikele ja kogudustele, Eesti Kirikute Nõukogule, sõpradele Soome kogudusest, mitmele sponsorile, vabatahtlikele mitmekülgse abi ja toetuse eest!
Iga laagriline sai väikese lauliku ilusate laulude ja õnnistussoovidega.
Lõpetan laulusõnadega: «Ime küll, kuis ime saab tõeks iga tund, varjule jääb sageli imede sünd. Kuid suur Jumal varjatult alati sind näeb kõikjal ja kõiges: Jumal suur ja hea! Looja suur ja hea!» (Laulust «Jumal suur ja hea», sõnad Albert Wieblitz, eesti keeles Lea Jants-Ylönen; muusika Fritz Baltruweit.)
Pille-Riin Pärnala-Roots,
Paldiski Nikolai koguduse pühapäevakooli õpetaja